We have 76 guests online
Banner
Bir kap su
                         
 
Enerji Kimin İçin

Dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan İngiltere, Almanya ve Fransa ile Avrupa Birliğine katılan yeni ülkelerin enerji ihtiyacı gelecekte nasıl karşılanacağına dair AB’nin verdiği cevabın ne olduğunu görmeye çalışalım.

Avrupa Elektrik İletim Birliği (ENTSO-E) 1950’ler de kurulmuş olan bir kuruluş. Amacının, şebekelerin senkronizasyonu ile tek tip enerji piyasası oluşturup enerji arz güvenliği ile üretim ve iletim güvenliğini sağlamak olduğu açıklanmakta. Şirketlerin eline teslim edilen üretim ve dağıtım unsurları bu oluşum eliyle elektrik enerjisi ticareti neoliberal uygulamalar ile genişleme ve yeni ”fırsat”lar üretme yolunda hızla büyümektedir. Burada ki asıl itici güç A.B.nin enerji güvenliği ile enerji şirketlerine yeni alanlar yaratıp sermaye birikim sürecini devam ettirebilmektir. Türkiye elektrik sistemi 18.09.2010 tarihinde ENTSO-E şebekesine bağlanmıştır. 03.05.2011 tarihinde ENTSO-E kararları doğrultusunda 01.06.2011 tarihinden itibaren “Ticari Enerji Alışverişi” dönemi başlatılmıştır.

Read more...
 
Basına ve Kamuoyuna: Mermer Ocağı, Başköy'den Daha mı Değerli? 1 Haziran 2012

Basına ve kamuoyuna;

1 Haziran 2012

baskoy_eylem_201205Bursa Valisi Sayın Şahabettin Harput, 31 Mayıs 2012 günü Bursa yerel gazetelerine verdiği demeçte, köylerindeki içme suyunu kirleten mermer madenine karşı bir süredir eylemler yapan Başköylülere yönelik açıklamalarda bulundu.

Suyu içilmeyecek düzeyde kirleten mermer madeni işletmesinin yaptığı anlaşmalar nedeniyle üretimini sürdürmek zorunda olduğunu savunan Vali Harput, köye arıtma tesisi yaparak suyu arıtacaklarını açıklamalarına ekledi.

Vali Harput’un açıklamaları, kapitalizm özgün organlarından biri olan piyasaların toplumu egemenliği altına alması ve siyasi erk kanadında piyasa çıkarlarının, toplumun çıkarlarından üstün tutulmasının açık bir kanıtıdır.

Bursa Valisi Şahabettin Harput, mermer ocağının ticari çıkarlarının, yüzyıllardır temiz akan Başköy’ün içme suyu ve bu suyla yaşamını sürdüren köylülerden daha değerli olarak mı görmektedir?

Vali Harput, mermer ocağının ticari çıkarları zedelenmemesi için, halkın vergileriyle yaptırılacak ve işletilecek su arıtma tesisi ve su kaynağı arama çalışmalarına halkın parasını harcamayı nasıl göze alabilmektedir?

 

Read more...
 
“temiz” enerji, tarım ve göç
temiz_enerji

Antik Yunanlılar, sahip oldukları tarım alanlarındaki hasadın mevcut nüfuslarına yetmemesi sonucu yoğun göçler yaşamışlardır.

Değişik bölgelerle ticaret yapabilmek için gemi yapmaya başlamışlar ve bunun için bolca ağaç kesip ormanların azalmasına neden olmuşlardır. Topraklar verimsizleşmiş, ağaç köklerinin olmadığı toprak yağmurlarla akıp gitmiş ve yeni topraklar bulmak amacıyla göçlerden kaçınılamamıştır.

Doğanın yok edilişi süreci M.Ö. 8. yüzyıllarda başlamıştır. Doğayı kontrolsüzce tüketmek ve sınırsızca metalaştırmayla başlayan süreç, günümüzde artık sürdürülemez hale gelmiştir. Dünya üzerinde açlık ve susuzluğun en yoğun yaşandığı ve bu nedenle göçlerin de çok yoğun olduğu bölgeler ise Afrika ve Ortadoğu’dur. Yaşanan yoksulluk ve sefalet nedeniyle göçler en çok bu bölgeden batıya doğru olmaktadır. Göçün en büyük nedenlerinden biri de savaşlardır. Savaşlar da, bilindiği gibi, bölge halklarının yaşadığı topraklardaki doğal zenginliklerin bir avuç tekelci kapitalistin kontrolü altına alınıp sermaye birikimi ya da yağmanın sürdürülmesi amaç ve politikalarından kaynaklanmaktadır.

Bu yazı, göçe neden olan etkenler bakımından tarım alanlarının yok olması ve var olanların da tarım tekellerinin eline geçmesi süreçleri ile yaşanacak göçleri değerlendirmeye çalışıyor.

Read more...
 
Dağyenice tarımsal amaçlı planlanmıştı, Turizm için değil - İtirazımız var DOĞADER

dagyenice_goletiDağyenice, devlet tarafından tarımsal öncelikler düşünülerek planlandı. Tarım arazileri üzerinde toplulaştırma ve sulama göleti yapıldı. Amaç, hızla artan nüfusa besin sağlamaktı.

Aynı devlet şimdi, toplumun bütünü düşünülerek yapılan bu planları yok sayarak Dağyenice'yi turizme açmak istiyor. 20 km uzaktan termal su taşınarak, orman ve tarım alanları üzerine ve sulama amacıyla yapılan göletin çevresine, tatil köyleri kurulmak isteniyor. Doğal ve tarım alanları, birkaç kişiye rant sağlama uğruna yok ediliyor.

Olumsuzluklar barındıran Dağyenice turizm planına itirazınızı ilettik.

DOĞADER

11 Mayıs 2012

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 05.04.2012 tarihli kararıyla onaylanan ve 13.04.2012 – 14.05.2012 tarihi arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkartılan, Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı derneğimiz (DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) tarafından askı süresi içerisinde incelenmiştir.

DOĞADER tarafından yapılan değerlendirmede, 1/100.000 ölçekli 2020 Yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’nda sözü geçen bölge “orman alanı”, “tarımsal niteliği korunacak alan” ve “özel mahsül alanı” olarak gözükmekte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Plan Notlarında, Bursa ovalarının toprak sınıfına bakılmaksızın korunacağı, toprak sınıflarındaki tarımsal verimliliğin arttırılması için çalışmaların yapılmasının hedeflendiği anlaşılmıştır. Planlanan turizm alanının uygulanması durumunda, 1/100.000 ölçekli 2020 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı ve plan notlarına aykırı olarak orman ve tarımsal alanları yok edileceğice anlaşılmıştır. Ayrıca zaman içersinde arazi çevresinde yeni yapılaşma ve rekreasyon alanlarının oluşmasını teşvik edeceği de öngörülmüştür.

Read more...
 
HES Terörü Gelivela'yı da vurdu

gelivela_hesAdı türkülere konu olan Gelivera köyü artık yok. Anadolu'nun yüzlerce köyünde olduğu gibi Gelivera köyünde de HES dramı yaşanıyor. İşte Gelivera köylülerinin ağzından HES terörü.

DOĞADER

Koyverduk seni 'Gelivera'

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1086889&CategoryID=77

4 Mayıs 2012 - Adı türkülerde geçen Gelivera Köyü baraj sularına gömüldü. Dava açan köylüler bir yandan eşyalarını yükseklere çıkarma derdinde.

Read more...
 
Akkuyu Nükleer Santral Yapılacağı Bölgede DEPREM

nukleer_karsiti_basin_aciklamasiSon Dakika:

Akkuyu nükleer santralinin yapılacağı bölgeye çok yakın olan Yeşilovacık beldesinde, 3 Mayıs'ta saat 09.25 civarında 4.00 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gülnar,Büyükeceli ve çevre köylerde hissedildi.

Mersin Nükleer Karşıtı Platformu, konuyla ilgili olarak 4 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te Mersin Gazeteciler Cemiyetinde bir basın açıklaması yapacaktır.

 
«StartPrev11121314151617181920NextEnd»

Page 11 of 61