Banner
Etkinliklerimiz
Kozağacı Köylüsü Bursa'yı İnletti! "Termik Santral İstemiyoruz" (Video) Print E-mail
 
Basın Açıklamasına Davet: Termik Santral İstemiyoruz - 21 Ekim 2012 Pazar 16:30 - Setbaşı Köprüsü Bursa Print E-mail

kozagaci_termik_ba_20121021

http://www.facebook.com/events/538428806184348/


Basın Açıklamasına Davet

Termik Santral İstemiyoruz

Kozağacı Vadisi Köylüleri, yapılması planlanan termik santrale karşı mücadelelerini Bursa'da düzenlenen Basın Açıklamasıyla sürdürüyor.

Basın Açıklaması, Kozağacı Vadisi köylerinin yoğun katılımıyla gerçekleşecektir.

Etkinliğe Bursa'dan güçlü bir katılım sağlamak hepimizin sorumluluğudur.

Tarih: 21 Ekim 2012 Pazar
Saat: 16:30
Yer: Setbaşı Köprüsü (Osmangazi/Bursa)

Basın Açıklaması ve Kent Müzesine kadar yapılacak protesto yürüyüşüne,
Kozağacı Vadisi Köylülerinin mücadelelerine destek veren kuruluşlar:

TTB Bursa Tabib Odası
Bursa Barosu
Ziraat Müh. Odası Bursa Şb.
Elektrik Müh. Müh. Odası Bursa Şb.
Kimya Müh. Odası Bursa Şb.
Şehir Plancıları Odası Bursa Şb.
DOĞADER - Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

 
Saitabat Köyü Doğal SİT Değişikliğine İtiraz Ettik 17 Ekim 2012 Print E-mail

AKP Hükümeti'nin doğayı metalaştırılma süreci, olanca hızıyla sürüyor. Doğal alanlar semayeye rant kapısı haline getiriliyor. Bunlardan sonuncusu Bursa'nın dağ köylerinden Saitabat Köyü'nde 1. Derece Doğal SİT Alanı 2. dereceye düşürülerek gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 

DOĞADER, Saitabat Köyünde yaklaşık 29.000 m2 alanın doğal sit düzeyini 2. dereceye düşürülmesine karşı itirazını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletti.

DOĞADER

T.C. Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne,

Bursa

saitabatBursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 16.07.2012 tarih ve 185 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2012 tarih ve 6600 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile İl Müdürlüğü’nüzde 18.09.2012 ile 17.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılan Bursa İli, Kestel İlçesi Saitabat köyünde 28.842,64 m2 lik 1. Derece Doğal Sit Alanı’nın 2. derece Doğal Sit Alanı olarak Tesciline ilişkin karar, Derneğimiz (DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) tarafından askı süresi içinde incelenmiştir.

Derneğimizce yapılan değerlendirmede, halen yürürlükte olan Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda sit düzeyi düşürülen alanın orman olarak gözüktüğü anlaşılmıştır. Kanunlar önünde kamu malı olan orman, toplum adına devlet tarafından korunması gereken alanlardır. Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarında ormanlar her koşulda koruncak alanlar olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 1. Derece Doğal Sit Alanları, ender doğal özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altındaki alanlar olarak tanımlanır. Söz konusu bölgenin doğal özelliklerinde değişiklik olmamasına rağmen yapılan bu değişikliği anlamlı bulmuyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde söz konusu sit düzeyini düşüren değişikliğin kaygı verici bir değişiklik olarak değerlendirmekteyiz.

2. Derece Sit Alanları üzerinde kamu yararı gözeterek turizm türü yapılaşmaya açılabilmektedir. Bu tür yapılaşmalar, 1.  Derece Doğal Sit niteliğindeki söz konusu alan üzerindeki doğal özelliği bozacaktır.

Devlet, ormanları ve doğal yapıyı kamu adına korumakla yükümlüdür. Hiçbir kamu yararı, doğal alanların bozulmasını gerektirmez. Sit düzeyini düşürmeye ihtiyaç olmamasına, kamudan böyle bir talep gelmemiş olmasına rağmen yapılan değişiklik, doğal alanın tahribatı ile birlikte devletin koruma yükümlülüğünün de sorgular niteliğe taşıyacaktır.

Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 16.07.2012 tarih ve 185 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2012 tarih ve 6600 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile İl Müdürlüğü’nüzde 18.09.2012 ile 17.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılan Bursa İli, Kestel İlçesi Saitabat köyünde 28.842,64 m2 lik 1. Derece Doğal Sit Alanı’nın 2. derece Doğal Sit Alanı olarak Tesciline ilişkin karara itiraz eder ve itirazımızın kurumunuzca değerlendirilmesi için gereğini arz ederim.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

 
Kozağacı Termik Santrale Karşı Halkı Bilgilendirme Toplantısı - 14 Ekim 2012 Pazar 15:00 Print E-mail

kozagaci_termik_bilgilendirme_20121014

http://www.facebook.com/events/391696730898417/

Read more...
 
DOĞADER Etkinlik Programı: Ekim - Kasım - Aralık 2012 Print E-mail

DOĞADER - Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
Ekim - Kasım - Aralık 2012
ETKİNLİK BÜLTENİ

Read more...
 
DOĞADER, İnegazi Köyü'nde Kurulması Planlanan Çimento Fabrikasına İtirazını İletti Print E-mail

itirazimiz_varDOĞADER, İnegazi Köyü'nde yapılaması planlanan çimento fabrikasına karşı itirazını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletti.

Kirletici sanayi olarak bilinen çimento fabrikaları Türkiye ölçeğinde ihtiyacın çok üzerinde üretim kapasitesine sahip. Türkiye, 2011 yılı dünya çimento ihraç şapiyonu. Kirliliği ve yarattığı çevre zararları ülkemize kalmak üzere yapılan bu ihracat ülkemize yarardan çok zararı dokunuyor. Dünyada pek çok ülke geliştirdikleri çevre koruma kanunlarıyla ülkelerindeki çimento üretimlerinde oluşan çevre kirliliğini alt sınırlara çekmeye çalışıyor. Bu zor koşullarda üretim yapmak istemeyen çimento üreticileri Türkiye gibi koruma önlemler yetersiz, denetim mekanızması işlemeyen ülkelere yöneliyor. Türkiye, çimento üretiminde Avrupa birinci, dünyada dördüncü sıradadır. Böylesine kirli bir sanayi, ülkemizde ihtiyacın çok üstünde üretim kapasitesine sahipken yeni çimento fabrikalarının kurulmasını mantık dışı kararlar olarak nitelendiriyoruz.

Çimento fabrikasına karşı hazırladığımız itiraz dilekçemiz, çimento konusundaki tüm ayrıntıları gözler önüne sermektedir.

DOĞADER

T.C. Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne  Bursa

5 Ekim 2012

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlık Makamı’nın 13.08.2012 gün ve 12912 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca onaylanan, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 06.09.2012- 06.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Nilüfer İlçesi, İnegazi Köyü, Çaltarla Mevkii, H22C13A4 pafta,101 ada, 22-23-25-26 parseller sanayi alanı (Çimento Fabrikası) Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Notu Değişikliği, Derneğimiz (DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) tarafından askı süresi içinde incelenmiştir.

Read more...
 
İneagazi ve Atlas Köylülerinden, Çimento Fabrikasına İtiraz Print E-mail

inegazi_cimento_itiraz_20121004Bursa'nın Nilüfer ilçesi İnegazi Köyü sınırları içinde yapılması planlanan çimento fabrikasına karşı İnegazi Köylüleri tepkilerini plan değişikliğine itiraz ederek gösterdiler. 

İnegazi köylüleri, askıda olan Bursa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı topladıkları 98 itiraz dilekçesini Köy Muhtarının sorumluluğunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim ettiler.

Yakın köylerden biri olan Atlas Köylüleri de topladıkları 85 imzayı Köy Muhtarının sorumluluğunda yetkili makamlara ilettiler.

Çimento Fabrikası'na DOĞADER ile birlikte TMMOB'a bağlı bazı odaların Bursa şubeleri, Bursa Barosu ve Halkevleri itirazlarını iletti.

Bursa milletvekili İlhan Demiröz ise konuyu TBMM gündemine taşıyarak ilgili Bakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere soru önergesini verdi.

DOĞADER

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 5 of 40