Banner
Tüfekçikonak HES'e Karşı 9 Köy Güçbirliği Yaptı - 13 Nisan 2013 Print E-mail

Bursa'nın İnegöl İlçesi Tüfekçikonak Köyü yakınlarında kurulması planlanan Tüfekçikonak HES Projesi konusunda DOĞADER üyelerinden oluşan bir ekip tarafından 2013 Mart ve Nisan ayları içinde yörede incelemeler yapıldı.

HES projesine izin veren resmi kurumlardan (EPDK, Orman Bölge Müd, Çevre Şehircilik İl Müd) bilgi edinme dilekçeleri gönderilerek bilgi alan DOĞADER ekibi, Karaburun Deresinin suyunun HES projesi kapsamında 2,5 km batı yönündeki başka bir vadide bulunan Tüfekçikonak Köyüne taşınacağını, proje için Çevre Şehircilik İl Müd. tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildiği öğrenildi. 

Yapılan araştırmada, yöredeki 9 Köy (Sulhiye, Mezit, Osmaniye, Eski Karacakaya, Rüştiye, Yeniköy, İhsaniye, Kınık, Özlüce) ve Kurşunlu Beldesinin içme suyu ile 2 köyün (Sulhiye, Osmaniye) sulama suyunun kaynağından alınarak borular içinde diğer vadiye taşınması planlanan Karaburun Deresinden sağlandığı anlaşıldı. 

Yörede yaşayan halkın susuz kalacağından haberdar olmadığı anlaşılınca, 13 Nisan 2013 günü Sulhiye Köyünde, 9 köy Muhtarı, Kurşunlu Belediye Başkanı katılıyla DOĞADER Üyeleri tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda DOĞADER tarafından hazırlanan sunumda Türkiye'deki HES projeleri ile Tüfekçikonak HES Projesi hakkında bilgiler verildi. Toplantıda Köy Muhtarlarının ve Kurşunlu Belediyesinin "ÇED Gerekli Değildir" kararına itiraz dilekçesi hazırlayarak Çevre Şehircilik İl Müd. vermeleri kararlaştırıldı. Yapılan itirazlar kabul edilmez ve proje iptal edilmezse mahkemeye başvurup dava açma kararı alınan toplantıda ayrıca mücadeleye başladıklarını dosta düşmana anlatmak için 28 Nisan 2013 günü Sulhiye Köyünde Karaburun Deresi kenarında basın açıklaması düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Aşağıda HES projesi için susuz bıralacak olan 9 köyün muhtarları tarafından verilen itiraz dilekçesi bulunmaktadır.

Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne,

13 Nisan 2013 günü, DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği yetkililerinin köyümüze yaptıkları inceleme ve bilgilendirme ziyaretlerinde, Bursa İli İnegöl İlçesi Tüfekçikonak Köyü sınırları içinde Tüfekçikonak Hidro Enerji Elektrik Üretim AŞ adlı şirket tarafından yapılması planlanan, “Tüfekçikonağı Hidro elektrik Santrali, Boğakaya, Bıçkıdere ve Karaburun Regülatörü“ projesi yürütüldüğü haberi alınmıştır.

DOĞADER yetkilileri tarafından Tüfekçikonağı HES için bize ulaştırılan EPDK’nın 22.03.2013 tarih 39385307-110.01.01.01-14747 sayılı bilgi edinme dilekçesine yanıt olarak gönderilen resmi belgede,  19.08.2010 tarih ve EÜ/2709-31671 numaralı üretim lisansı verildiği anlaşılmıştır.

DOĞADER yetkilileri tarafından Tüfekçikonağı HES için bize ulaştırılan ikinci resmi belge olan, Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 18.03.2013 tarih 56607814/8401/4874 sayılı bilgi edinme dilekçe yanıtında, Bursa Valiliği (Mülga İl Çevre Orman Müdürlüğü) tarafından 25.06.2010 tarih ve 352 sayılı “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca aynı dilekçede, Tüfekçikonağı Hidro Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne “Hidroelektrik Santrali HES Kapasite Artışı ve İlave Regülatör” Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak 26.12.2012 tarihinde başvuruda bulunduğu, ÇED yönetmeliği kapsamında işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır. Aynı dilekçe ile birlikte Tüfekçikonağı HES şirketi tarafından Burçed Müh. Hizmetleri Ltd. Şti hazırlatılan ÇED Proje Tanıtım Dosyasında, Karaburun, Bıçkıdere ve Boğazkaya derelerinin sularının kullanılacağı belirtilmektedir. Raporda, Karaburun deresinden akan suyun kanallara alınarak Tüfekçikonak Köyü tarafındaki vadide Regüleatör yapılacak yere taşınacağı açık biçimde görülmektedir.

Karaburun Deresinin hemen yanından çıkarak köyümüzle birlikte diğer 8 köy ve Kurşunlu Beldesinin içme suyunu karşılayan kaynak suyu Karaburun Deresinden beslenmektedir. Ayrıca köyümüzün tarlaları da akan bu derenin suyuyla sulanmaktadır. Karaburun Deresinden akan su, HES amacıyla alınıp Tükekçikonak Köyü tarafındaki vadiye taşındığında, deremizin susuz kalmasıyla birlikte içme ve sulama suyumuz kuruyacaktır. Su olmadan köyde yaşayamayacağımıza göre bu projenin ÇED dosyasının eksik inceleme yapılarak hazırlandığı ortaya çıkmaktadır.

Atalarımız, dedelerimiz ninelerimiz yüzlerce yıl bu köyde doğdu ve yaşadı. Bizler, çocuklarımız, torunlarımız daha yüzlerce yıl köyümüzde yaşamak istiyoruz. Bu proje planlanırken ve devletin yetkili kurumları tarafından izinler verilirken köyümüz hiç bir biçimde bilgilendirilmemiş, bizim görüşümüz sorulmamıştır. Bu nedenle yeni haberdar olduğumuz, “Tüfekçikonağı Hidro elektrik Santrali, Boğakaya, Bıçkıdere ve Karaburun Regülatörü “ projesine ve bu proje için Bursa Valiliği (Mülga İl Çevre Orman Müdürlüğü) tarafından 25.06.2010 tarih ve 352 sayılı “ÇED Gerekli Değildir Kararı”na, aynı şirket tarafından 26.12.2012 tarihinde “Hidroelektrik Santrali HES Kapasite Artışı ve İlave Regülatör” adı altında Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile yürütülen, ÇED yönetmeliği sürecine itiraz eder, itirazımızın değerlendirilerek projenin ve ÇED raporunun iptal edilmesini arz ederiz.

Sulhiye, Mezit, Osmaniye, Eski Karacakaya, Rüştiye, Yeniköy, İhsaniye, Kınık, Özlüce Muhtarları