Banner
Dava Açtık. Bursa İnegazi Köyü Çimento Fabrikası İçin 1/100.000 Plan Değişikliğine Karşı Print E-mail

dava_mahkemeBursa Nilüfer İlçesi İnatlar Köyü'nde yapımı planlanan çimento fabrikası yapımına karşı Danıştay'da dava açtık. Söz konusu çimento fabrikası için Bursa 1/100.000 planında değişiklik yapılmış, DOĞADER bu değişikliğe itiraz etmişti. İtirazımızın yasal süresi içinde yanıtlanmamış olması, red anlamı taşıdığı için zaman kaybetmeden davanın açılması gerekiyordu. İtiraz dilekçemizde açıkladığımız gerekçelerin de yer aldığı Danıştay'a iletilen dava dosyası, Bursa Barosu Çevre Komisyonu önderliğinde Bursa Barosu, DOĞADER ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin davacı olarak katılımıyla açıldı. Davanın avukatlığını Bursa Barosu Çevre Komisyonu üyesi Av. Eralp Atabek yapacak.

Bursa kent merkezine çok yakın bir noktada Çalı Köyünün hemen üstündeki İnegazi Köyü sınırları içinde yapımı planlann çimento fabrikasına karşı DOĞADER olarak köylerde yaptığımız çalışmalar sonucu köylülerden 300'e yakın itiraz dilekçesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmişti.

Çimento fabrikasın karşı açtığımız dava hakkında gelişmeler oldukça WEB sayfamızda yayınlanacaktır.

DOĞADER