Banner
Uludağ Milli Parkı'nda Çobankaya - Karabelen Yapılaşma Planlarına İtiraz Ettik Print E-mail

cobankayaBursa'nın incisi Uludağ, Milli Park niteliğine aykırı biçimde yeni bir yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Milli Parklar, insan etkinliklerinin sınırlandırıldığı kendi doğallığına terkedilen alanlardır. Milli Parklar, Milli Park Olarak Kalmalıdır.

Uludağ Milli Parkı'nda yapılaşmaya karşı itirazımızı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ilettik. İtirazımız yanıtlandığında WEB sayfamızda yayınlanacaktır.

DOĞADER

7 Aralık 2012

T.C. Bursa Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne,
Bursa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.10.2012 tarihinde onaylanarak 07.11.2012 - 07.12.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Uludağ Milli Parkı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Çobankaya ve Karabelen Koruma Amaçlı İmar Planı (DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) tarafından askı süresi içinde incelenmiştir.

Derneğimizce yapılan değerlendirmede, Uludağ Milli Park sınırları içinde kalan Çobankaya ve Karabelen 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planlarında, kamp, ibadet alanı, yönetim merkezi ve özel peyzaj alanı gibi yeni yapılaşama alanları yaratıldığı belirlenmiştir.

Uludağ üzerine planlar geliştirilirken Uludağ’ın aynı zamanda bir milli park olduğu unutulmamalıdır. Milli Parklar, insan etkinlikleri sınırlandırılarak kendi doğallığına bırakılan alanlar olarak nitelendirilmektedir.

Milli Parklar yasasının 14. maddesi çok açık ve nettir. Kanunun 14. maddesi kısaca, “Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz, yaban hayatı tahrip edilemez, çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz, savunma amacı dışında hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez, ticari iş ve işlemler yapılamaz” der.

Dünya çapında da milli parklar, bu kapsamda insan etkinliklerini daha da sınırlayan koşullar altında yönetilir. Bu güne kadar Uludağ Milli Parkı için üretilen planlarda kanun ve yönetmeliklerde sözü geçen “koruma ve kullanma dengesi” kavramının, çoğunlukla kullanma yönünde uygulandığı göze çarpmaktadır. Dünyada %6, Avrupa’da %11,5 olan koruma altındaki alanlar milli parklar söz konusu olduğunda Türkiye’de %1,06 oranında kalmaktadır. Ülkemizdeki oran bu kadar az olmasına rağmen koruma altındaki alanlarımız gelişmiş dünya ölçeğinde yeterli düzeyde koruma sağlanamamaktadır.

Devlet, ormanları ve doğal yapıyı kamu adına korumakla yükümlüdür. Hiçbir kamu yararı, doğal alanların bozulmasını gerektirmez. Yapılan değişiklik, doğal alanın tahribatı ile birlikte devletin ormanları ve milli parkları koruma yükümlülüğünün de sorgular niteliğe taşıyacaktır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.10.2012 tarihinde onaylanarak 07.11.2012 - 07.12.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Uludağ Milli Parkı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Çobankaya - Karabelen Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine itiraz eder ve itirazımızın kurumunuzca değerlendirilmesi için gereğini arz ederim.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği