Banner
Dağyenice Termal Turizm Merkezi Konulu Bursa Valiliğinde Düzenlenen Toplantıda DOĞADER İtirazlarını İletti Print E-mail

dagyeniceDağyenice Sulama Göleti çevresinde tarım ve orman alanları üzerine turistik termal köyler yapılmasına ilişkin geliştirilen proje konusunda Demokratik Kitle Örgütleri ile görüş alış verişi için düzenlenen toplantı, Bursa Valisi Şahabettin Harput’un başkanlığında 27 Kasım 2012 günü yapıldı. Toplantıya DOĞADER’le birlikte TMMOB’a bağlı Akademik Odalar ve Bursa Barosu temsilcileri katıldı.

DOĞADER projeyle ilgili 1/25.000 plan değişikliğine daha önce itirazını yazılı olarak iletmişti. Toplantıya itirazımızdaki görüşlerimizi daha geniş içerikle sözlü olarak anlatmak amacıyla katıldık.

Toplantıda kısa bir açılış konuşması yapan Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursa’nın sanayiye doymuş olduğunu belirterek makineleşmenin düşürdüğü istihdam sayısını arttırmak için Bursa’da turizmi ön plana çıkardıkları görüşünü savundu. Geçtiğimiz yıllarda yaptıkları sondajlarda 24 C ve 50 lt/sn sıcak su bulduklarını belirterek Harput, suyu borularla Dağyenice’ye taşıyarak turizmi geliştireceklerini belirtti. Son kararnamede Turizm Merkezlerine teşvik çıkmadığı için projeyi “Turizm Bölgesi” olarak yeniden planladıklarını ve hatta projenin yeni bir kavram olan “Termal Sağlık Serbest Bölgesi” adıyla yeni bir yapıya da dönüştürülebileceklerini belitti.

Toplantıda yapılan sunumun ardından söz alan Caner Gökbayrak, DOĞADER adına aşağıdaki görüşleri dile getirdi.

 • Dün de bugün de, yapılan her yatırımın Bursa’ya olan göçü arttırmaktadır.
 • Artan kent nüfusunun gereksinimini karşılamak üzere konut, yol, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü yapılaşma Bursa Ovası üzerinde gelişmektedir.
 • Gıda fiyatları son 10 yılda dünya çapında sürekli artış eğilimindedir.
 • 2012 yılında tahıl fiyatları dünyada %25 arttı.
 • BM-Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, açlık tehlikesine dikkati çekmek için birkaç kez açıklama yapmak zorunda kaldı.
 • Geçmişte tarımda kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye, kendine yetemez duruma gelmiştir.
 • Buna rağmen AB-Avrupa Birliği politikalarını uygulamaktan vaz geçmeyen Hükümet’in tarım nüfusunu %6 düşürme hedefi nedeniyle tarıma yeterli destek verilmemektedir.
 • Bursa 1/100.000 plan notlarında “Bursa Ovasının toprak sınıfına bakılmaksızın korunacağı”  hükmünü getirdiği halde proje bu hükme aykırı olarak tarım alanları üzerinde geliştirilmiştir.
 • 1/100.000 ve daha alt ölçekli planlar geniş araştırmalar sonucu bir bütünlük olarak hazırlanır. Bu planlar üzerinde yapılan her değişiklik bu bütünlüğü bozar ve yetersizlikler, sıkıntılar ortaya çıkarır.
 • Proje için belirlenen alanın  % 90’ı tarım ve orman alanıdır. Bu alanlar tümüyle yapılaşmaya açılacaktır.
 • Proje orman niteliğini kaybetmiş yeni 2/B alanlar yaratacaktır.
 • Proje gerçekleşmesi durumuna proje alanının dışında kalan orman ve tarım alanları üzerinde kaçak ya da yasal yeni yapılaşma alanları yaratacaktır.
 • Dağyenice’den Uludağ’a yeni teleferik hattı gibi önceden sözü edilemeyen başka yatırımlarla birlikte proje, doğal alanlar üzerinde yeni kayıplara neden olacaktır.
 • Kuş uçuşu 3,5 km uzaklıktaki İnegazi Köyü’nde yapımı planlanan Çimento Fabrikası ile bu turizm merkezi projesi birbirini baltalayan projelerdir.
 • DOĞADER, tarım ve doğal alanlara zarar verdiği için bu iki projeye de karşıdır. Anlaşılması gereken, Hükümet’in doğal ve tarım alanları üzerindeki talana göz yumarak giriştiği yatırımların artık bir biriyle çelişen noktaya gelmiş olmasıdır.
 • Dünyada son on yılda doğa turizmi kavramı gelişmektedir. Doğa turizmi yatırım gerektirmeyen, doğal alanların tam olarak korunmasıyla gerçekleştirilebilen bir turizm biçimidir.
 • Bursa Valiliği tarafından Demokratik Kitle Örgütleri’yle birlikte yürütülen doğa turizmini geliştirme çalışmalarının Bursa’nın geleceği için daha olumlu gelişmeler yaratacaktır.
 • Dağyenice Termal Turizm Merkezi yatırımı yerine, yatırım gerektirmeyen doğa turizmini geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği