Banner
Saitabat Köyü Doğal SİT Değişikliğine İtiraz Ettik 17 Ekim 2012 Print E-mail

AKP Hükümeti'nin doğayı metalaştırılma süreci, olanca hızıyla sürüyor. Doğal alanlar semayeye rant kapısı haline getiriliyor. Bunlardan sonuncusu Bursa'nın dağ köylerinden Saitabat Köyü'nde 1. Derece Doğal SİT Alanı 2. dereceye düşürülerek gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 

DOĞADER, Saitabat Köyünde yaklaşık 29.000 m2 alanın doğal sit düzeyini 2. dereceye düşürülmesine karşı itirazını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletti.

DOĞADER

T.C. Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne,

Bursa

saitabatBursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 16.07.2012 tarih ve 185 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2012 tarih ve 6600 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile İl Müdürlüğü’nüzde 18.09.2012 ile 17.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılan Bursa İli, Kestel İlçesi Saitabat köyünde 28.842,64 m2 lik 1. Derece Doğal Sit Alanı’nın 2. derece Doğal Sit Alanı olarak Tesciline ilişkin karar, Derneğimiz (DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) tarafından askı süresi içinde incelenmiştir.

Derneğimizce yapılan değerlendirmede, halen yürürlükte olan Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda sit düzeyi düşürülen alanın orman olarak gözüktüğü anlaşılmıştır. Kanunlar önünde kamu malı olan orman, toplum adına devlet tarafından korunması gereken alanlardır. Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarında ormanlar her koşulda koruncak alanlar olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 1. Derece Doğal Sit Alanları, ender doğal özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altındaki alanlar olarak tanımlanır. Söz konusu bölgenin doğal özelliklerinde değişiklik olmamasına rağmen yapılan bu değişikliği anlamlı bulmuyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde söz konusu sit düzeyini düşüren değişikliğin kaygı verici bir değişiklik olarak değerlendirmekteyiz.

2. Derece Sit Alanları üzerinde kamu yararı gözeterek turizm türü yapılaşmaya açılabilmektedir. Bu tür yapılaşmalar, 1.  Derece Doğal Sit niteliğindeki söz konusu alan üzerindeki doğal özelliği bozacaktır.

Devlet, ormanları ve doğal yapıyı kamu adına korumakla yükümlüdür. Hiçbir kamu yararı, doğal alanların bozulmasını gerektirmez. Sit düzeyini düşürmeye ihtiyaç olmamasına, kamudan böyle bir talep gelmemiş olmasına rağmen yapılan değişiklik, doğal alanın tahribatı ile birlikte devletin koruma yükümlülüğünün de sorgular niteliğe taşıyacaktır.

Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 16.07.2012 tarih ve 185 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2012 tarih ve 6600 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile İl Müdürlüğü’nüzde 18.09.2012 ile 17.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılan Bursa İli, Kestel İlçesi Saitabat köyünde 28.842,64 m2 lik 1. Derece Doğal Sit Alanı’nın 2. derece Doğal Sit Alanı olarak Tesciline ilişkin karara itiraz eder ve itirazımızın kurumunuzca değerlendirilmesi için gereğini arz ederim.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği