Banner
İneagazi ve Atlas Köylülerinden, Çimento Fabrikasına İtiraz Print E-mail

inegazi_cimento_itiraz_20121004Bursa'nın Nilüfer ilçesi İnegazi Köyü sınırları içinde yapılması planlanan çimento fabrikasına karşı İnegazi Köylüleri tepkilerini plan değişikliğine itiraz ederek gösterdiler. 

İnegazi köylüleri, askıda olan Bursa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı topladıkları 98 itiraz dilekçesini Köy Muhtarının sorumluluğunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim ettiler.

Yakın köylerden biri olan Atlas Köylüleri de topladıkları 85 imzayı Köy Muhtarının sorumluluğunda yetkili makamlara ilettiler.

Çimento Fabrikası'na DOĞADER ile birlikte TMMOB'a bağlı bazı odaların Bursa şubeleri, Bursa Barosu ve Halkevleri itirazlarını iletti.

Bursa milletvekili İlhan Demiröz ise konuyu TBMM gündemine taşıyarak ilgili Bakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere soru önergesini verdi.

DOĞADER