Banner
Kozağacı Köylüleri Termik Santrale Mücadelelerini Bursa'ya Taşıdı - 4 Eylül 2012 Print E-mail

Kozağacı Vadisi Köylüleri, yapılması düşünülen termik santrale karşı 30 Eylül 2012 Pazar günü Durak Köyünde yapılan ve DOĞADER'in de katıldığı toplantıda alınan karar gereği her köyden üçer temsilci belirlediler.

6 köyden toplam 18 temsilci, 4 Ekim 2012 Perşembe günü Bursa'ya gelerek Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde toplantıya katıldılar. Toplantıya DOĞADER, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şb, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şb, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şb ve Bursa Barosu temsilcileri de katıldı. Şehir Plancıları Odası Bursa Şb ve Bursa Tabib Odası destek vereceklerini bildirdiler.

Toplantıda termik santralle mücadele için yol haritası belirlendi. İlk olarak 14 Ekim 2012 Pazar günü Bursa'dan destek veren kurumların da katılımıyla Kozağacı Vadisi köylerinden Harman Demirci'de "Halkı Bilgilendirme Toplantısı" yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası Kozağacı Vadisi Köylüleri tarafından yapılan basın açıklamasında, konuya ilgi duyan, destek vermek isteyen diğer kurumlara çağrı yapılarak mücadeleye davet edildi.

DOĞADER

Kozağacı Vadisi Köy Temsilcilerinin 4 Ekim 2012 günü yaptıkları basın açıklaması:


Bilindiği gibi, 2006 yılında yöremizde Termik Santrali kurulması girişimde bulunulmuş, bu girişimden köylülerimizin direnci karşında vazgeçilmiştir. Bölge insanı yöreye termik santral yapılmasına veya kömür ocağı açılmasına karşıdır.

Yöreye yapılacak bir termik santralin bölge insanına ve çevreye vereceği zararlar Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel bir çalışmayla ortaya konulduğu ve yöre insanın tepkisi bilindiği halde projenin tekrar gündeme getirilmiş olması kaygı vericidir.

Gelinen noktada, termik santral projesinde ilk adım atılmıştır. İhale, 01.11.2012 yapılacaktır. Konuyla ilgili olarak Kozağacı yöresi muhtarları, Kooperatifleri ve yöre dernekleri olarak süreci çok yakından takip ediyoruz.
Bundan sonrada, yöre halkının zararına olabilecek hiçbir girişime izin vermeyeceğimizi, 01.11.2012 tarihinde yapılacak ihale kararının iptali davası da dahil olmak üzere bütün hukuki ve demokratik haklarımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz.

Bu mücadelede, konuya duyarlı tüm sivil toplum kuruluşlarını, akademik odaları, yerel ve ulusal medyayı, köylümüzün haklı mücadelesinde destek vermeye davet ediyoruz.

Kozağacı Vadisi Köylüleri