Banner
Küresel ısınmayı DURDURUN Print E-mail
 
Küresel iklim değişimi ile mücadelede şüphesiz, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve orman alanlarını geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Üretilen enerjinin büyük çoğunluğu, üretim ve pazarlama aşamalarında kullanıldığı düşünülürse, aşırı tüketimin yani bireysel tüketim alışkanlıklarımızın, küresel ısınma ile mücadelenin en önemli konusu olduğunu ortaya koyuyor.
Yaptığınız her gereksiz tüketim ile küresel ısınmayı arttırıcı etkide bulunuyorsunuz.