Banner
GDO'lar Kanser Yapıyor - 20 Eylül 2012 (Haber) Print E-mail

gdo_kanserli_kobayGenetiği Değiştirilmiş (GD) gıdaların sağlığa etkileri üzerine Fransa'da yapılan son bağımsız araştırma, GDO'lu mısırla beslenen kobaylarda gelişen kanserli hücrenin normal kobaylara oranla çok daha hızlı ilerlediği ortaya çıktı.

İki yıl GDO'lu mısırla beslenen farelerde bazı organlarında hasar oluştuğunun belirlendiği araştırmanın, şirketlerin baskılarından çekinildiği için gizlilikle yürütüldüğü belirlendi.

Başta Monsanto olmak üzere GD tohum üreten şirketler, doğrudan yada dolaylı yolda kendilerinin parasal desteğini sağladıkları araştırmalar dışında kalan bilimsel araştırmalara izin vermiyor. Fonlanmış bu tür araştırmalar "Parasını veren, düdüğü çalar" sözüne uygun biçimde GD gıdaların insan sağlığını tehdit etmediği sonuçları alınıyor. Oysa bağımsız araştırmalar GD gıdaların insan sağlığına zararlı olduğunu kanıtlıyor.

GDO'ların yaygınlaşması başka bir sorunu daha günceme getiriyor. GDO'lu tarıma geçen ülkeler, ABD'li ve Avrupa'lı bir kaç şirketin denetimi altına giriyorlar. Bu yolla gıda egemenliğini bu ülke ve şirketlerin insafına terkeden ülkeler, ekilecek tohumları ve bu tohumlarda kullanılacak özel ilaçları yalnızca bu şirketlerden almak zoruda kalıyorlar.

Ayrıca, GD tohum ekilen tarlalardan çevresinde normal tarım yapılan tarlalarda doğru tozlaşma yoluyla etkilenen normal tohumların kısırlaştığı biliniyor.

GDO'ların açılığa çözüm olduğu savı ise büyük bir yalandan öteye  gitmiyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık'ın araştırması bu gerçeği ortaya koyuyor.

GDO’lu Tarım Verimi Arttırmaz
http://www.dogader.org/index.php/bilgi/576-gdolu-tarim-verimi-arttirmaz

GDO Tarihçesi / Sperm Öldürücü Tohumlar
http://www.dogader.org/index.php/bilgi/748-gdo-tarihcesi-sperm-oldurucu-tohumlar

Katil Tohumlar
http://www.dogader.org/index.php/bilgi/178-katil-tohumlar-

DOĞADER

GDO’lu mısırda kanser riski tespit edildi

http://tr.euronews.com/2012/09/20/gdo-lu-misirda-kanser-riski-tespit-edildi/

20 Eylül 2012 - Fransa’da genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili yürütülen bir araştırmanın sonuçları Avrupa Birliği çapında tartışmalara yol açtı.


Araştırmayı yürüten bilimadamları, iki yıl boyunca genetiği değiştirilmiş mısırla beslenen farelerde tümör oluşumunun yanı sıra bazı organlarda hasar meydana geldiğini tespit etti. Ayrıca, GDO’lu mısır yiyen farelerde kanserli hücrelerin daha hızlı yayıldığı saptandı.

 Şirketlerin baskılarıyla karşılaşmamak için araştırmayı gizlilikle yürüttüklerini belirten
Genetik Mühendisliği Bağımsız Araştırma ve Bilgi Komitesi (CRIIGEN) başkanı Joel Spiroux, konu üzerine çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti:

 “Üç ay boyunca düzenli bir şekilde uygulanan testler sonucunda ciddi patolojik sorunlar tespit edildi, özellikle dördüncü ayda farelerin tümörden öldüğünü gözlemledik. Yani, bu süre GDO’lu ürünlerin insan sağlığı için oluşturduğu gerçek tehdidi tam olarak ortaya koymak için yeterli değil.”

 Sonuçların yayınlanması üzerine Fransız hükümeti ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) konunun detaylı bir şekilde incelenip, halkın sağlığı için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.