Banner
Kapitalizmin Gıda Egemenliği Planı (Video) Print E-mail

Not: Türkçe altyazı için video ekranı alt satırındaki  cc  üzerine tıklayın ve Turkish seçin.

ABD'den sonra AB'de gıda ürünlerini dünyaya piyasa fiyatları altında satarak gıdaya egemen olma yarışına giriyor.

Bu durum, Türkiye gibi tarımda devlet desteğinden yoksun pekçok ülkelerde, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ithal ürünlerle rekabet edemeyen küçük çiftçilerin yokoluşuna neden olacak.

Krizlerden başını kaldırmayan kapitalizm, var olmak için kendinden başka her şeyi, doğanın talanını, yerli, küçük çiftçiyi yok ederek tarımsal üretimin kapitalist büyük işletmelere devrini, GDO'lu gıda dayatmasını, suyu ve havayı meta haline sokarak insanı köleleştirilmesini içine alan bir yola girmiş durumdadır.

DOĞADER, kapitalizmin, doğa ve insan üzerindeki baskı ve zorbalığını ortadan kaldırıp, doğa ile uyumlu eşit ve paylaşımcı bir toplumsal yaşamın oluşması yönünde çaba içindedir.

DOĞADER