Banner
Yapay Yaprak Enerjide Çözüm mü? Print E-mail

Umut verici bir bilimsel başarı ancak...

yapay_yaprakGünümüzde enerji çoğunlukla karbon kökenli (kömür, petrol, doğalgaz) yakıtlardan elde ediliyor. Karbon kökenli bu yakıtların yakılmasıyla havadaki karbondioksit (CO2) oranında son 100 yılda ciddi bir artış oldu. Bunun etkisini küresel ısınma olarak görüyoruz. Küresel ısınmanın sonuçlarını artan oranda kuraklık ve sel olarak yaşam alanlarını tehdit ediyor.

Alternatif enerji kaynakları konusunda bilimsel çalışmalar bu soruna çözüm bulmayı amaçlıyor. Yapay yaprak bu konuda önemli bir başarı olarak gözükse de sistemin yani kapitalizmin  enerjiye olan açlığı bitmeyecek. Sürekli büyümek ve daha çok üretip tükettirmek zorunda olan kapitalizm yani sermeye egemenliği var olduğu sürece enerji sorununu çözmeye adanan her türlü yaklaşım yetersiz kalacak. Yapay yaprak gibi yeni teknolojilerin enerji konusuna ne kadar çözüm sağlayacağı ise ayrı bir tartışma konusu olarak yeni gündemler yaratmayı sürdürmektedir.

DOĞADER

Yapay Yaprak Işığı ve Suyu Fotosentezle Elektiriğe Dönüştürüyor

27 Mart 2011 - Massachusetts Institute of Technology ilk defa ucuz bir şekilde güneş ve su yardımıya elektrik üreten yapay yaprağı yani güneş levhasını üretmeyi başardı.


 

Finceden Çeviren: Hatice KÜTÜK

Uzun zamandır fotosentez taklidi yapan cihazlar geliştirilmektedir. Hatta yapay fotosentezle dünyanın bütün enerji sorununa çözüm üretilebileceği bile düşünülmüştür. Fotosentez; biokimyasal bir süreç olup bitkilerdeki klorofil karbondioksidi ve suyu güneş ışını enerjisi yardımıyla oksijen ve glikoza çevirir.

İlk ’yapay yaprak’ on yıl kadar önce yapıldı. Ancak bu pratikte bir enerji kaynağı olamadı, çünkü bunun için ender ve pahalı materyaller gerekiyordu ayrıca kullanım süresi de sadece bir gün olabilirdi.

Massachusetts Institute of Technology ilk defa ucuz bir şekilde güneş ve su yardımıya elektrik üreten yapay yaprağı yani güneş levhasını üretmeyi başardı.

MIT’in araştırma grubu başkanı Daniel Nocera,”’Pratik yapay yaprak on yıllardır bilimin en büyük hayallerinden biriydi. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Yapay yaprağın özellikleri umut vericidir. Bunlar özellikle fakir ülkeler için ucuz enerji kaynakları olabilirler”, diyor.

Dış görünüş olarak yapay yaprak bitki yaprağına benzemez. Aşağı yukarı iskambil kartı büyüklüğündedir, ama iskambil kartından daha yassıdır. Kimyasal reaksiyonları arttıran katalitlerin yanı sıra ve Silikon ve elektronik içerir. Levhanın çığır acıcı özelliği de suyu parçalamada oldukça ucuz ve etkili olan bu katalitlere dayanır.

Levha bir kaç litre suya daldırılır. Güneş ışıği yardımıyla levha suyu, hidrojen ve oksijen olarak parçalar. Bunlardan da levha elektirik üretir.

Nocera’ya göre özellikle Hindistan veya Afrika’nın fakir yerlerinde  bir levha güneşli bir günde bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar elektrik oluşturur.

Yapay yaprağın fotosentez reaksiyonu gerçek yaprağınkine göre on kat daha etkilidir, ayrıca araştırmacılar bunu etkisini gelecekte daha da iyileştirebileceklerine inanmaktadırlar.

MIT’in yapay yaprağı USA’da kimyasal derneğin düzenlediği kimya günlerinde sunulmuştur.

http://www.tiede.fi/uutiset/4245/tekolehti_muuttaa_valon_ja_veden_sahkoksi?sms_ss=facebook&at_xt=4d8f5f9981f5c257%2C0