Banner
DOĞADER 1 Mayıs Bildirisi Print E-mail

1 Mayıs

Bugün, 1 Mayıs,
Bugün İşçinin ve Emekçinin Bayramı
Bugün Halkların Kardeşliğinin Bayramı

Emeğin sahipleri,
    üretici güçler,
      maaşıyla geçimini sağlayan emekçiler,
bayramımız kutlu olsun.

Kapitalizmin,
aç gözlü sermayenin yarattığı krizin,
kitleleri açlık, yoksulluk ve buhrana sürüklediği bir ortamda kutluyoruz bugün 1 Mayıs'ı.

Dünya çevresel sorunlarla boğuşurken
bu çevresel sorunları asıl sahipleri,
çevre sorunlarını yaratan fabrikatörler, sermayedarlar ve patronlar
ulusötesi sermaye ile işbirliği içinde
çevresel sorunlarını
kendi için bir pazar ortamına dönüştürmenin koşullarını hazırlıyorlar

Halklar,
kafa ve kol emeğini ile geçimini sağlayan emekçiler,
ve köylüler,
yeni çıkarılan kanunlarla,
piyasaların sınırsız egemenliği altına alınıyor.

Maden Kanunu,
Tohumculuk Kanunu,
Turizm Kanunu ile başlatılan bu süreç,

su kaynaklarının özelleştirilmesi,
Tabiat Kanunu
ve daha onlarca kanun tasarısıyla
tamamlanmaya çalışılıyor.

Çevresel ölçekte yaşadığımız kirlilik,
doğal alanların işgali,
küresel ısınma gerçeği,
tüm canlı yaşamını tehdit eder boyutuna ulaştığı
günümüz koşullarında

Varolmak için üretimini sürekli arttırmak zorunda olan,
kirletmekten çekinmeyen bir sistemi
yani kapitalizmi
bir kez daha
sorgulanması gereken boyuta taşıyor.

Bir karar vermelisin artık...

Bir yanda,
kendini varetmek için,
insanı ve diğer tüm canlı yaşamını
yokoluşa sürükleyen kapitalizm,

diğer yanda,
DOĞADER'le birlikte
doğayla uyumlu,
eşit ve paylaşımcı
bir yaşamın örgütlendiği,
temiz bir gelecek

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği