Banner
Dünya Gününde, Dünya konuşuyor Print E-mail

22 Nisan, Dünya Günü olarak kutlanıyor. 1969 yılında düzenlenen UNESCO konferansında John McConnell tarafından, Dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir Dünya Günü düzenlenmesi düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.

Ben Dünyayım

4,5 milyar yaşındayım
Bu halimle orta yaşımı biraz geçtim sayılır
Uzayda milyonlarca gezegen var ama yine de kendimle ne kadar öğünsem azdır
Diğerlerinin hiçbirinde bendeki gibi canlı yaşamı yok
Çok önceleri daha henüz ben gençken başladı herşey
1 milyar yaşındaydım henüz
Önce küçük tek hücreli canlılar oluştu üzerimdeki ilk sularda
Şimdiki canlıların ilk atalarının oluşması için ise, 3 milyar yıl daha geçmesi gerekti
Ben 4 milyar yaşıma merdiven dayamışken,
Yani günümüzden 550 Milyon yıl önce, üzerimdeki canlılar çok hızlı çeşitlenmeye ve çoğalmaya başladı
O dönemden bu yana üzerimde milyonlarca türde canlı oluştu
Benim koşullarıma uyum sağlayan türler varlıklarını sürdürdü, diğerleri ise yok olup gitti
Üzerimde kimi zaman dondurucu soğukların olduğu, milyonlarca yıl süren dönemler oldu
Buzul dönemlerde canlı türlerinin hemen hemen tamamı yok oldu
Dondurucu soğuğa dayanabilen az sayıdaki türde canlı, yaşamın sürekliliğini sağladı
Buzul dönemlerin ardından gelen ılık dönemlerde bu canlılar, türeyen diğer canlaların atası oldular

Benim yaşıma göre çok kısa bir süre önce, insan denen bir tür ortaya çıktı
Bu tür diğerlerinden çok daha ileri düşünme ve geleceği için plan yapma yetisine sahipti
Bu yeteneği ile insan, kendini diğer canlılardan ayrı tuttu
Geçmişini unuttu, geldiği yeri yani doğayı inkar etti, benimle mücadeleye girişti
Zamanla, benim yani dünyanın kendi için yaratıldığına inandı
Üzerimde olan her şeyi kendi çıkarı için kullanmaya başladı
Ateşi denetimi altına aldı ancak bu ormanlarım yanmaktan kurtulamadı
Zamanla salt kendine ait mekanlar yarattı
Bunun için diğer canlıları yok etmekten çekinmedi
Toprakları sahiplendi, etrafına sınırlar çizdi
Oysa tüm canlıların ortak malıydı bu topraklar
Fabrikalar kurdu, suyumu, havamı ve toprağımı kirletti
Sayıları 7 milyara ulaştı
Bunların hepsi ben dünya için, göz açıp kapayana kadar kısa bir zamanda gerçekleşsede, insan için çok uzundu bu geçen süre
Topraklarımın büyük çoğunluğu insan işgali altında artık
Yaşamın kaynağı suyu da salt kendi için kullanıyor insan
Düşünen insan, gücünü çevresiyle uyumlu bir yaşamı kurmakta kullanmadı
Kendini doğadan soyutladı
Kendine daha büyük yaşam alanları, daha rahat yaşam biçimleri geliştirdi
Tüm bunları yaparken, yok etti ve kirletti
Benim üzerimdeki etkisi artık o boyuta ulaştı ki, iklim ve mevsimler değişmeye başladı
Ben bunun sonucunu çok iyi biliyorum
Çünkü daha önce bunu birkaç kez yaşadım

Koşulların değişeceği aşamaya çok az zaman kaldı
Eğer insan tüketimi bu düzeyde tutarsa,
Eğer insan kendi rahatı için yaptığı üretimin dünyayı tükettiğinin farkına varmazsa,
Ve eğer insan su, toptak ve havamı bu düzeyde kirletmeyi sürdürürse...
çok yakın bir gelecekte, artık yaşama şansının olmadığı koşullar gündeme gelecek
Önce sıcaklar ve ardından bir kez daha milyonlarca yıl sürecek dondurucu soğuk olacak
Ve işte o zaman insan da, diğer pekçok canlı türle birlikte yok olup gidecek
İnsanın yeteneği bile varoluşunu sürdüremeye yeterli olmayacak

Ey insan soyu,
Ey kendini akıllı sanan varlık,
Sahip olduğu en değerli hazineyi kullanıp
Doğayla uyumlu yaşamı kurmadığın sürece
Üzerimde yaşayan ve kendi yok oluşunu hazırlayan en aptal yaratık olarak tarihe geçeceksin.

Tükettikçe, tüketeceksin...

Dünya

DOĞADER