Banner
Basından Seçtiklerimiz
Tarihe Yönelik Barbarlık - Allianoi Sular Altında! Print E-mail

allianoi_sular_altindaTarihin bilinen bu güne ulaşabilmiş en eski kalıca ve sağlık yurdu Allianoi, hakkında açılan dava sonuçlanmadan celladı olan Yortanlı Baraj kapaklarının kapatılmasıyla sular altında kaldı.

Yapılan, iktidarı elinde bulunduran ve adında "adalet" sözcüğü bulunan AKP'nin (daha onlarca örnekte sergilediği gibi) adalet, hukuk ve tarihe, insanlığın ortak mirasına ve doğaya karşı giriştiği vahşi bir barabarlık örneğidir.

Hakkında mahkemede açılan her davanın kazanıldığı Allinoi, sürmekte olan ve büyük olasılıkla kazanılması beklenen dava sonuçlanmadan sular altında bırakıldı. İzmir 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, daha önce kille örtülmesi doğrultusunda verdiği karar mahkemede açılan dava sonucu iptal edilmişti. Kurul, aynı onay metnini kil yerine kumla örtülmesi şeklinde değiştirerek yeniden onayladı. Hukuku yok sayan bu son uygulamaya karşı açılan dava halen sürmekteyken Allianoi kumla örtüldükten sonra baraj kapakları kapatılarak sular altında bırakıldı.

DOĞADER, kurulduğu günden bu yana suların ticarileşmesine ve HES'lere karşı yürüttüğü mücadelede Allianoi, önemli bir yer tutar. DOĞADER, Allianoi'ye yapılan bu adaletsizliğe karşı mücadelesini sürdürecektir.

DOĞADER

Allianoi sulara gömüldü

20 Şubat 2011 - 2 bin yıllık tarihe sahip İzmir’in Bergama İlçesi’ndeki Allianoi Antik kenti, Yortanlı Barajı’nın kapaklarının kapanmasıyla suya gömüldü.

Haberi okumak için tıklayın.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25184509/

 
AKP, İhanet Yasalarını, Zeytincilik Değişikliği ile Sürdürüyor Print E-mail

tarim-bakanligiTarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarımı geliştirmek, köylüye çiftçiye destek olmak için çalıştığını mı düşünüyor sunuz? Tarım Bakanlığı, AB direktifleri doğrultusunda tarımla geçinen nüfusunu azaltmak için giriştiği çalışmaların yanında yeni bir uygulamaya daha imza atmak üzere.

Maden Kanunu'na muhalefet eden son kale Zeytincilik Kanunu, meclisteki yoğun muhalefet nedeniyle değiştirilemeyince Tarım Bakanlığı, zeytinlik niteliğini değiştirerek zeytinlikleri maden tekelleri ve yapılaşmanın sınırsız talanına açmak için çalışma başlattı.

zeytin_toplamaAKP Hükümeti, Zeytincilik Kanunu 4 kez değiştirilmek istendiği halde başaramayınca bu kez kanunun arkasından dolanıp 25 dönümden düşük zeytinlikleri "zeytinlik saha" niteliğinden çıkarmak amacıyla yönetmelik değişikliğine gidiyor.

Ülke genelinde şahıslarda bulunan zeytinliklerin yarısından çoğunun 25 dönümden küçük olduğu biliniyor. Yönetmelik bu haliyle yürürlüğe girerse, 25 dönümden küçük yanyana binlerce zeytinlik bir anda "zeytinlik" niteliğini yitirecek.

Zeytincilik Kanunu'nun 2. ve 3. maddeleri, orman alanı dışındaki fundalık ve makilik arazilerin zeytin yetiştirmeye elverişli olan alanların Tarım Bakanlığı tarafından parsellenip yetiştiricilere devredilebileceğini bildiriyor. Günümüzde şahıs arazisi olan pekçok zeytinliğin geçmişte devlet arazisi olduğunu unutmamak gerekiyor.

zeytin-Zeytincilik Kanunu'nun 8. maddesi devlet malı yabani zeytinliklerin aşılanmak üzere 20 dönüme kadar parsellenip sahıslara verilebileceğini bildiriyor. Yani, geçmişte bir bütün halinde olan devlet malı yabani zeytinlikler şahıslara 20'şer dönüm olacak şekilde dağıtıldı. Çıkartılmak istenen yönetmelik geçmişte bir bütün olan bu zeytinlik alanları, kanun kapsamında korunan "zeytinlik" niteliği dışına taşıyacak.

AKP Hükümeti, yine olmayanı oldurmaya çalışarak, yönetmeliği yasanın önüne geçirmeye hazırlanıyor. Bu konu mutlaka Danıştay'da dava konusu olacaktır. Ancak dava sonuçlana kadar geçen sürede pekçok zeytinliğin maden tekellerinin talanına uğrayacağı, zeytinlikler üzerinde konut, sanayi  tesisleri boy göstereceği, yakınlarına kurulan tehlikeli atık depolarıyla zeytinliklerin kullanılmaz duruma geleceği bildiriliyor.

Bütün doğal ve tarım alanlarını sermayenin sınırsız talanına açmakta sakınca görmeyen AKP Hükmeti, ihanet yasalarıyla elde kalan son kaleleri de ele geçirmeye hazırlanıyor. Biz DOĞADER olarak, gözümüzün önünde yitip giden doğamıza ve tarımımıza yok etmeyi amaçlayan bu zihniyeti bir kez daha uyarıyor, mücadelemizi daha büyük azimle sürdürme kararlılığında olduğumuzu toplumumuza duyuruyoruz.

DOĞADER

Yasa olmazsa tanımı değiştir!

15 Şubat 2011 - Zeytinliklerde madenciliğe engel olan Zeytin Yasası bir türlü delinemeyince, yeni yöntem bulundu: Zeytinlik tanımı değişiyor.

Haberi okumak için tıklayın.
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1040064&Date=15.02.2011&CategoryID=85

 
Baz İstasyonlarına Karşı İki Zafer Daha Print E-mail

baz-istasyonlari-kaldiriliyorDOĞADER Yöneti Kurulu Üyesi ve Bursa Barosu Çevre Komisyonu Eş Başkanı Av. Canat Taşkın, avukatlığını yaptığı baz istasyonlarına karşı açılan iki davayı daha başarıyla sonuçlandırdı.

Karaların, baz istasyon yönetmeliğinin iptal tarihinden önce alınması da önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Av. Cankat Taşkın daha önce de avukatlığını yaptığı pek çok baz istasyonu davasını başarıyla sonuçlandırmıştı.

Read more...
 
Yüreğimiz Yanıyor (HES'leri Durduran Kanuni Engel Kaldırıldı) Print E-mail

tbmm_genel_kurul”Vadilerimizin başına bir HES belası sardılar!

Hatta bir değil, yüz değil, iki bin tane.

Bir tarafta ‘suyu yutmuyoruz’ derken diğer tarafta dereleri kaynağından denize kadar borulara hapsedip vadileri kurutmaya çalışıyorlar. 

Milyonlarca ağacın kesilmesine göz yumdular.

Yetmedi

2 bin yıllık Allianoi’yi çimentoyla kaplayıp kuma gömdüler.

kizirnos_kayacik_trabzon_HES

Vadiler yetmedi dağlara göz diktiler.

Maden Yasası’nı değiştirip binlerce maden ruhsatı verdiler.

Planladıkları bu kanunlarla da dağları birilerine tahsis etmeyi planlıyorlar.

Devasa taş ocakları ile doğal alanları parçaladılar.

Yetmedi güzelim bakir koyları, yaylaları imara açmaya çalışıyorlar.

Ormanlarımızı yok edeceğini bile bile 2B kanunu çıkarmak için var güçleriyle uğraşıyorlar.

Bu yıkıma dur diyenlerin sesini kısmak için vatan hainliğiyle, teröristlikle, lobici olmakla suçladılar.

Vadilere, eşine az rastlanır güzelliğe ve canlı zenginliğine sahip olduğu için SİT alanı statüsü veren Koruma Kurulu kararlarını mahkemeye vermekle tehdit ettiler. 

Hiçbiri yetmedi tüm korunan alanların statülerini ortadan kaldıracak tabiatı bozuk bir tabiat kanunu hazırlayıp meclise sevk ettiler…

Baktılar kanuna tepkiler büyüyor 28 Aralık akşamı mecliste bir avuç insan toplanıp SİT Koruma Statüsü’ne sahip alanları, milli park alanlarını HES inşaatlarına açan bir kanun değişikliği yapıverdiler.

Hem de o vadilere özel koruma statüsü kazandıran nitelikler kaç milyon yılda oluştu hiç düşünmeden, birkaç dakika içinde

Sonra da kanun değişikliğini HES’ler için değil doğayı korumak için yaptıklarını söylüyorlar.

Adaleti kanun yapmaktan ibaret zannediyorlar.

Yıktıkları bölgelerde yaşayan halkın tabiatı ve yaşam hakkını koruma iradesi ve gayretini yok sayıyorlar.

Anadolu’nun bu yıkım planlarına sessiz kalacağını zannediyorlar. ,

Çok yanılıyorlar.

Bu topraklardaki yaşamı tırnaklarıyla kaziyarak var eden halk elbet bu haksızlığa uygun bir cevap verecektir.

Yaşam alanlarını, ve kültürünü korumak için bu rant yaratma hırsınıza elbet dur diyecektir.”

AKP Hükümeti, daha önce Cargill başta olmak üzere kanunsuz olanı sermayenin lehine kanuni duruma getirmek için değiştirdiği kanunlara bir yenisini ekledi.

Hükümetin 28 Aralık 2010 günü bir çırpıda TBMM'nden geçirdiği kanun ile HES - Hidro Elektrik Santralleri yapımına karşı açılan davaların en önemli dayanağı olan koruma bölgelerinde HES yapımına izin veriliyor.

Hükümet daha önce Tabiat Kanunu olarak bilinen kanunda bu değişiklikleri yapmak için meclise göndermişti. Oluşan tepkiler üzerine AKP bir gecede kanun değişikliği ile istediğine ulaştı.

6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Doğal SİT Alanı, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ile Tabiatı Koruma Alanları’nda, Muhafaza Ormanları’nda, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları’nda ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde HES - Hidroelektrik Santrali (HES) yapılmasında engel kalmadı.

Kanunun yıkımı, talanı, katliamı yasal hale getiren en çarpıcı maddesi;

Kanun No. 6094
Kabul Tarihi: 29/12/2010

MADDE 5. 5346 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında,  özel çevre koruma bölgelerinde ilgili Bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir.

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6094.html

 
Tabiatsız Tabiat Kanununa Tepki Print E-mail

kurdu-kuzuya-emanet-ediyorlar-3012101200Tabiatı koruma adı altında doğaya geri dönüşsüz yıkımlar getiren koruma altındaki tüm alanları sermayenin sınırsız talanına açan "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı'na karşı tepkiler aralıksız sürüyor.

DOĞADER, tasarının TBMM'ne sevk edilişinin ardından yaptığı basın açıklamasında tepkisini dile getirmişti. 

http://www.dogader.org/index.php/aciklama/510-akp-den-dogaya-oldurucu-darbe

DOĞADER

Kuzuya Kurt Emanet Ediyorlar

31 Aralık 2010 - Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak TBMM’ye sevk edilen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’na ilişkin tepkiler giderek artıyor. İlgili meslek odaları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin yanısıra İzmir, Antalya, Edirne ve Zonguldak Barosu da tasarıya ilişkin endişeleri içeren açıklamalar yaptılar.

Haberi okumak için tıklayın
http://www.odatv.com/n.php?n=kurdu-kuzuya-emanet-ediyorlar-3012101200

 
Direnen Kazanır - Loç Vadisinde Zafer Print E-mail

Loç Vadisi'nde Kaçak HES'e Mühür

01 Ocak 2011 - Kastamonu Cide Loç Vadisi'nde bulunan Cide HES regülatörü inşaatı imar izni olmadığı için mühür vurularak kapatıldı.

LOC_Vadisi

Cide Loç Vadisi’nde bulunan HES inşaatına dün mühür vuruldu. Cide Kaymakamlığı`na Kastamonu İl Özel idaresi`nden verilen belgede Cide HES şantiyesinin mühürlenmesi hususunda yılın son günü ve saatlerinde yazı gönderildi. Kaymakamlık, yazının gelmesi üzerine derhal Cide Jandarmasını harekete geçirerek, saat 18.30 civarında Şantiyeyi mühürlettirdi. Orya Enerji’nin projesini yürüttüğü HES inşaatı, hakkında açılan yürütmeyi durdurma ve iptal davasına rağmen devam ediyordu.

Loç Vadisi Koruma Platformu inşaatın imar izninin olmadığını daha önce ortaya çıkarmış, ancak resmi makamlar durumu belgelendirmekten kaçınarak harekete geçmemişti.

Mührün vurulmasıyla Cide HES projesinin kaçak bir proje olduğu da onaylanmış oldu. Uzun süredir Loç Vadisi derelerinde nöbet tutan Loçlular, İstanbul Fındıklı’daki Orya Enerji binasının önünde de 24 gündür oturma eylemi yapıyor.

Loçlular inşaatın mühürlenmesinin ardından şimdi de yürütmeyi durdurma ve ÇED iptal davasının sonuçlarını bekliyor.

Sendika.Org

 
Allianoi'de İnsanlık Suçu İşlendi Print E-mail

allianoiOrtak insanlık tarihi mirasımızı karartanlara, suya gömdürenlere yazıklar olsun.

DOĞADER

Allianoi için acı son

26 Aralık 2010 - İzmir 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Bergama'daki Allianoi Antik Kenti için ‘acı son’ anlamına gelen kararı onayladı. Kurul’un 8 Aralık 2010 tarihinde yapılan toplantısında Yortanlı Barajı'nın faaliyete geçirilmesi konusunda kültür varlıkları açısından sakınca olmadığına karar verildi. Böylece Allianoi'nin sular altında kalmasının önündeki son engel de kalktı.

Haberi okumak için tıklayın.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/16621371.asp?top=1

http://webtv.hurriyet.com.tr/category.aspx?cid=2&vid=11909

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 5 of 20