Banner
Yeni Petrol Kanunu, Milli Parklarımızı Yok Edecek! Print E-mail

petrol dunyaYeni Petrol Kanunu Tasarısı, Milli Parklara göz dikti. Dünyada %6, Avrupa'da %11,5 olan koruma altındaki doğal alanlar, Türkiye Milli Parkları göz önünde bulundurulduğunda %1,06 düzeyinde kalıyor.

Dünya ortalamasının altıda biri  oranında olduğu halde gereken biçimde korunmayan Milli Parklarımız, yeni kanunlarla tümüyle yok edilmeye çalışılıyor. Milli Parkları ortadan kaldıran Tabiatı ve Biyo Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı gibi Yeni Petrol Kanunu da, barındırdığı ender doğal varlıklar nedeniyle insan etkinliklerinin sınırlandırılarak kendi doğallığına bırakılması gereken Milli Parklarımıza ve ormanlarımıza zarar verecek uygulamalara zemin hazırlıyor. Petrol Kanun Tasarısı yasalaşırsa, Milli Parklarda petrol arama ve işletesi yapılabilecek.

Kapitalizm ve onun günümüzdeki taşeronları siyasi iktidar ve yandaşları, doğayı metalaştırarak şirketlerin hizmetine sunmaktan çekinmiyor. Doğadaki sürekliliği ve doğal destek sitemlerini ortadan kaldıran bu uygulamalar geleceğimizi tehdit eden boyuta varmış durumdadır. DOĞADER, bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da yaşam alanlarına zarar veren her türlü uygulamaya karşı mücadelesini sürdürecektir.

 DOĞADER

 Yeni Petrol Kanunu Tasarısı'na sert tepki

 28 Mart 2013 - Türk Petrol Kanunu Tasarısı dört meslek odası ile işçi sendikasını bir araya getirdi. Enerji Komisyonunda kabul edilen tasarının 'milli menfaatlere' aykırı olduğunu ileri süren oda ve sendika yöneticileri, ormanların yanı sıra milli parkların da petrol arama ve üretimine açılacağını, şirketlerin vergi oranının 15 puan indirilerek devletin gelir kaybına uğratılacağını ve milli şirket TPAO'nun özelleştirilmesinin önünün açılacağını vurguladılar.

 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/22918729.asp?mnID=22918729