Banner
Mera Üzerine Otomotiv Test Merkezi Print E-mail

otomotiv-test-merkezi

Yenişehir de yapılmak istenen Otomotiv Test Merkezi mera alanı üzerinde…

Bölgede yaşayanlar oldukça huzursuz geçimlerini hayvancılıkla sağlayan bölge köylüleri meraları ellerinden alınırsa burada yaşamlarını sürdürmelerinin imkansız olduğunu belirtti.

Aslında meraların bizim için ne demek olduğuna şöyle bi bakarsak;
- Yeryüzü biyolojik yaşamında, bitkilerin (mera’nın) yaşam için temel öğe olduğu yadsınamaz.
- Meralar yaban ve evcil hayvanlar için yaşam alanı ve yem kaynağıdır.
- Tüm dünyada toprakların verimliliğini artırma ve muhafazada çok önemli yeri vardır.
- Su kaynaklarının oluşumu, gelişimi ve kalitesini etkilemesi yönüyle meraların önemi büyüktür.
- Biyolojik çeşitliliği ve bitkisel gen kaynaklarının en önemli kaynağını oluşturmaktadır.

Gibi birçok önemli özelliklerini saymakla bitiremediğimiz meralarımızı neden unuttuk?

Çok iyi biliyoruz ki yapılacak olan bu test merkezi için başka bir yer bulunabilir ama test merkezinin üzerine kurulacağı meramızı kaybettiğimizde bir daha bulamayacağımız kesin, görevlileri bu konuda çevreye duyarlı bakış açısıyla değerlendirmelerde bulunmaları konusunda Doğader olarak uyarıyoruz.

DOĞADER

Yenişehirli köylüler ’Otomotiv Test Merkezi’ne karşı

16 Kasım 2012 - Yenişehir’de hazineye ait merada kurulması planlanan Otomotiv Test Merkezi, hayvancılıkla geçinen köylüleri sıkıntıya soktu. Şimdiden hayvanlarını nerede otlatacaklarının derdine düşen köylüler, yatırımın başka yerde yapılmasını istedi.

http://www.olay.com.tr/haber/bursa-bolge/yenisehirli-koyluler-otomotiv-test-merkezine-karsi-129756.html