Banner
Basına ve Kamuoyuna: Veysel Eroğlu, Siz Orman Bakanı Değil misiniz? Print E-mail

bakan_veysel_eroglu_hes

22 Şubat 2013 günü gazetelerin internet sitelerinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, hidroelektrik santralleri (HES) mücadelelerine "dış lobilerin işi"  suçlamasında bulundu.

Çaresiz kalınan yerde, geçek olmasa bile suçlayarak, karlamak, bilinç bulanıklığı yaratmak isteyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun HES'lere karşı yaşam alanlarını savunanları suçlayıcı açıklamalarından dolayı kınıyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu aşağıdaki sorularımızı yanıtlamaya davet ediyoruz.


 • Siz, orman varlığını korumakla yükümlü Bakanlığın başındaki Bakan değil misiniz?
 • Ormanlarımızdaki milyonlarca ağaç, son üç yılda ruhsat verilen 1700'e yakın HES projesi için kesilmedi mi?
 • Aynı dere üzerine kaynaktan denize kadar çok sayıda baraj yapılamasına izin vererek dereleri akmaz duruma getiren HES uygulamaları değil midir?
 • Siz, Orman Bakanı olarak orman varlığının yok olması pahasına HES yatırımlarını savunursanız, ormanı, ormanda yaşayan hayvanları kim savunacak?
 • HES projelerinin bir çoğu, yöredeki vadilerden akan küçük derelerin suyunu kanallar için hapsedip bir yerde toplayarak gerçekleştirilmiyor mu?
 • Suyu kanallara hapsedilerek susuz bırakılan vadilerdeki köylerde yaşayan halk ve doğal yaşam döngüsü içindeki hayvanlar, susuz bırakılarak yaşamları ellerinden alınmıyor mu?
 • HES projeleri için orman içinde en az 10 metre eninde, kilometrelerce uzunlukta hat üzerinde ağaçlar kesip her iki tarafa yüksek çitler çekilerek açılan kanallar, ormanda yaşayan hayvanların suya erişimini ve yaşamak için yapmak zorunda oldukları orman içindeki hareketi engellenmiyor mu?
 • HES projeleri adı altında yaptığınız gerçekte suyun şirketlere devri değil midir?
 • Sermayedar, HES projelerine enerji üretmekten çok baraj gövdesinde biriken suya sahip olmak için yatırım yapmıyor mu?
 • HES yapmak isteyen şirketin devlet kurumlarıyla yaptığı ilk anlaşma, Su Kullanım Hakkı! anlaşması değil midir?
 • HES kuran şirket, su kullanım hakkı anlaşmasıyla baraj gölünde biriken suyun, ticari anlamda pazarlama yetkisine sahip olmuyor mu?
 • Birkaç tane büyük projeje dışarda son üç yılda ruhsat verilen 1700'e yakın HES projesinde üretilecek elektrik enerjisi, kurulu kapasitenin %10'unu bile karşılamadığını neden gizliyorsunuz?
 • HES projeleri, doğada  ve insanlar üzerinde yarattığınız talana değer mi?
 • HES şirketleri, Türkiye'de de açılması planlanan karbon borsasında alınır/satılır hisse değerin ile yüklü bir gelir kapısına daha sahip olmayacaklar mı?
 • Dünya ülkeleri tarafından kirletici sanayi niteliğinden dolayı dışlalan, çimento ve demir çelik sanayi gibi yoğun enerji gereksinimi duyan yatırımlara teşvik vererek enerji açlığını yaratan üyesi olduğunuz iktidar partisinin politikaları değil midir?

 

Bizler, tüm varlıklar için vazgeçilmez değeri olan suyu "kaynak" değil, "varlık" olarak değerlendiririz. Su, haktır, satılamaz. Suyu değerli bir meta haline getirip, insanlar ve diğer tüm canlılar için suya ulaşımı zorlaştıran politikalara karşı yaşam alanlarımızı koruyan mücadelemizi bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği