Banner
Basına ve Kamuoyuna: Termik Santral İstemiyoruz. Kozağacı Vadisi Köylüsü Mitingte Print E-mail

kozagaci_miting_ba_20121021Yaşadıkları toprakların altındaki kömürle çalıştırılması planlalan termik santral ihalesine karşı Kozağacı Vadisindeki köylerden gelen binlerce köylü Bursa'da miting ve basın açıklaması düzenledi. "Termik Santral İstemiyoruz" sloganlarıyla yapılan mitinge, Bursa'dan da çok sayıda kurum, Akademik Odalar, Ziraat Müh. Odası, Kimya Müh. Odası, Elektrik Müh. Odası, Bursa Tabib Odası, Bursa Barosu, Dağder, Kozader katıldı.

Çok sayıda DOĞADER gönüllüsünün de katıldığı mitingin ardından Kozağacı Köylülerinin temsilcisi Hasan Tekin aşağıdaki basın açıklamasını okudu.

DOĞADER

Basına ve Kamuoyuna;

21 Ekim 2012

Bizler, Keles’in Kozağacı Vadisindeki köylerden geliyoruz. Burada toplanmamızın nedeni, yüz yıllardır yaşadığımız topraklarımızda termik santral kurulmasına karşı başlattığımız mücadeleyi, Türkiye’ye duyurmaktır. 2007 yılında kazandığımız mücadelenin, bugün daha büyüğünü, daha güçlüsünü vereceğimizi dosta düşmana anlatmak için buradayız.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Keles’in Kozağacı Vadisi ve Harmanalanı bölgelerinden çıkartılacak kömürle çalışacak termik santral için ihale duyurusu yaptı. 1 Kasım 2012 günü Ankara’da ihale düzenleneceği açıklandı. Kömür havzası içinde bizim köylerimizin de olduğu Keles’in 23 köyü ve 2 mahallesi de bulunmaktadır.

Bizler yüzyıllardır bu topraklarda yaşadık. Ekmeğimizi, aşımızı bu topraktan çıkardık. Vergimizi ödedik, vatan savunması için oğullarımızı askere gönderdik. Bundan 20 yıl önce köylerimizde yoksulluk hüküm sürerken, gençlerimiz üç kuruşa el kapılarında çalışmak için şehre göçerken, kirazı bu topraklara biz ektik. Devlet, bize ne öncülük yaptı ne de destek verdi. Topraklarımızı kiraz ağaçları ile biz donattık. Yetiştirdiğimiz kirazları yurt dışına ihraç ettik. Yurda döviz kazandırdık. Köyden kente göçü tersine çevirdik. Köylerimiz çocuk cıvıltılarıyla doldu. Son 20 yıldır gençlerimizi köyde evlendiriyoruz. Atamızdan yadigar kalan bu toprakları ekip biçtiğimiz sürece bizlerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecek kaygısı olmayacak.

Yaşadığımız toprakların altındaki kömürle çalışacak termik santral yapmak için kimse bize, “Termik santral istiyor musunuz?” diye sormadı. Sorsalardı, onlara “Orhaneli termik santralini biz çok iyi biliyoruz” derdik. Yok, edilen doğayı, toprağı, tarımı çok iyi biliyoruz. Biz, “Orhaneli Termik Santralini, ardında bıraktığı çölü, o devasa çukuru çok iyi biliyoruz” derdik. Bizler oradaki köylünün termik santralden neler çektiğini, çok iyi biliyoruz. Köy taşımalarını, tarladaki ürünün tozdan, dumandan yetişemediğini, dumandan kanser olan köylüleri bizler çok iyi biliyoruz.

Bundan 6 yıl önce 2006 yılında Kozağacı’nda yine bir termik santral yapımı planlanmıştı. Biz Kozağacı köylüleri olarak, o günlerde kendimizi ağaçlara zincirledik, yollara pankartlar astık, kendi köyümüzde halk oylaması yaptık. Miting düzenledik. Termik Santral için düzenlenen ÇED toplantısını protesto ettik. Davamızı hem yerel hem de ulusal medyaya taşıdık. “Canımızı veririz, toprağımızı vermeyiz!” dedik. Bursa’daki dostlarımız Tabib Odası, Mühendislik Odaları, Baro ve DOĞADER her zaman bizim yanımızdaydı. Mücadelemizi birlikte kazandık.

Bugün, geçmişimizdeki bu şanlı mücadeleden kendine ders çıkarmayanlar var. Bugün, vatanımız dediğimiz topraklardan bizi kovmak isteyenler var. Biz bunlara karşı bilendik, yeniden bir olduk, bükülmez çelik bilek olduk. Bizler bir kez daha diyoruz ki, “Canımızı veririz, vatanımız saydığımız toprağımızı vermeyiz”.

Biz buradan Türkiye’ye sesleniyoruz. Köylerimizi vermeyeceğiz. Direniş çadırları kuracağız. Toprağımıza düşman saydıklarımızı sokmayacağız. Biz köylüyüz. Biz Halkız. Biz güçlüyüz. Biz Halkın gücüyüz. Bizler, ne pahasına olursa olsun, yüzyıllar sonra bile bu topraklarda yaşamaya, onu ekip biçmeye devam edeceğiz. Yaşamımızı, canımızı, toprağımızı kanımızın son damlasına kadar savunacağız.

Kozağacı Vadisi Köylüleri