Banner
Basına ve Kamuoyuna: Nükleer Santrallerden VAZGEÇİN - Bursa NKP - 12 Haziran 2012 Print E-mail

Bursa_NKP_BA_20120612

DOĞADER'in de üyesi olduğu Bursa Nükleer Karşıtı Platform, nükleer santral konusundaki son gelişmeler ve 16 Haziran 2012 günü Mersin'de yapılacak NKP Kongresini halka duyurmak amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Platform bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Nükleer enerjiden vazgeçin"  teması vurgulandı.

DOĞADER

Basına ve Kamuoyuna;

12 Haziran 2012

NÜKLEER ENERJİDE TÜRKİYE GERÇEĞİ

nukleer_karsiti_basin_aciklamasiDünya genelinde nükleer ile elde edilen enerjiye baktığımızda payının yüzde 6’lar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 2011 yılı itibariyle dünyada faal nükleer santral sayısı 443 adet ve yapım aşamasında olan 62 nükleer santral var. Yapım aşamasındaki reaktörlere baktığımızda üretim biçimindeki farklılaşan yapı, emek ve enerji yoğun sektörlerin çevre ülkelere kaydırılması sonucu, enerji yoğun tüketimlerinin de etkisiyle özellikle Rusya, Hindistan ve Çin’ de önemli oranda nükleer santral yatırım planı yapılmakta. Dünya genelinde çok küçük paya sahip olan bu enerji kaynağından elde edilen enerjide yaşanan sorunlar, ortaya çıkan sağlık, çevresel ve mali tablo çok ağır olurken, bu enerji kaynağı kullanılmadığı durumda  kazanımlar çok büyük olacaktır.

Nükleer Santrallere itirazlar Kirli Teknoloji, Yüksek Maliyetler, Kaza Riskleri, Dışa Bağımlılık, Kaynak sorunu, Atık sorunları başlıklarında toplanmakta.

Geç Olmadan Nükleer Santral Kurma Israrından Vazgeçin,

26 Nisan 1986 gecesi, Ukrayna ve Beyaz Rusya sınırında Çernobil Nükleer Enerji Santrali‘nin 4. Reaktörü‘nde gerçekleşen patlama sonrası radyoaktif bulut, ağır ağır bölgenin üzerine yayılmıştı. Açığa çıkan radyasyon Dünya Sağlık Örgütü‘nün (WHO) açıklamalarına göre Hiroşima ve Nagazaki‘ye atılan atom bombalarının toplamından 200 kat fazlaydı.

Geçen yıl Japonya‘da gerçekleşen Fukuşima Nükleer Santral Kazası‘nın seviyesi Japon Nükleer Güvenlik Ajansı tarafından Çernobil Felaketi‘nin seviyesi olan 7. seviye olarak açıkladı. Çernobil Nükleer Santral Kazası‘ndan tam 25 yıl sonra, Çernobil büyüklüğünde bir kaza gerçekleşmiş oldu. Onca para, teknoloji, onca şirket Fukuşima‘da olan şeyi öncesinde hesaplayamamıştı. Bugün insanlık dünyanın dört bir yanına yayılmış nükleer santrallerin birinden kaza haberi gelecek diye diken üstünde.

Rusya ile yapılan Nükleer anlaşmanın detayları :

1- Fiyat açısından sömürü fiyatı 12,75 cent/ kwh ( 15 yıl alım garantisi var.)

2- % 100 hisseyle kurulacak. Hisse payı hiçbir zaman % 51’ in altına düşmeyecek. İstenildiğinde ilave arazi verilecek.

3- Yabancı personel çalıştırma ve kamulaştırma konusunda kolaylık sağlanacak,

4- Rus şirketi vergi vermeyecek,

3- 15 yıl alım garantisi var,

4- Türkiye’ye sadece % 20 kar verecek,

5- 1976 yılında verilen yer lisansı ile kurulacak,

6- 25 km güneyinde Ecemiş fay hattı bulunmakta,

7- Radyo aktif atıkların uzun vadeli depolama sorumluluğunun kimde olduğun belli değil,

8- Rus menşeli kullanılmış nükleer yakıt, Rus federasyonunda yeniden işlenebilir hükmü yer alıyor. ( Yasak olan nükleer silah üretimi mümkün )

9- Türkiye acısından, kendisi bir ülke olup, sahibi bir başka ülke olan dünyadaki ilk santral.

Akkuyu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci,

Bugün ülkemizde kurulmaya çalışılan Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesine ilişkin, kapsam ve özel format belirleme toplantısının bir kandırmaca amacıyla yapıldığını gördük. Her türlü çevresel etkiyi taahhütlerle geçiştirmeye çalışan mevcut ve zaten sorunlu olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci, sağlıksız yürütülmektedir. Bu kadar büyük bir yatırım, içi boşaltılmış, alınacak önlemlerin açıklanmadığı bir formaliteye dönüştürülmüştür. Gerçek çevresel etkinin değerlendirilmediği böyle bir ÇED süreci hukuksuzdur. ÇED Yönetmeliği gereği 29 Mart 2012 tarihinde yapılmak istenen göstermelik halkın katılımı toplantısında halk nükleer santral istemediğini açıkça ortaya koymuştur. Toplantıya katılanların proje hakkındaki görüşlerinin olumsuz olduğunun toplantı divanı tarafından anlaşılması üzerine toplantı bitirilmiştir. Resmi toplantı tutanağında bile bu durum ifade edilmektedir. Toplantıya katılmak isteyen kişiler daha toplantı girişinde fiziksel şiddete ve tacize maruz bırakılmışlardır. Toplantıda bulunanların tamamının nükleer santral istemediklerini bildirdikleri basın yayın organlarında çıkan haberlerde bile açıkça görülmüştür. Halkın katılımı toplantısında halkın görüşü yok sayılmıştır. Halkın görüşünü dikkate almadan ÇED sürecine devam edilmesi hukuksuzluktur. Meşruiyetini yitirmiş, hukuki dayanağı kalmamış, sadece yapılması gerektiği için yapılan bu tür toplantıların bir an önce iptal edilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Toplantıya 60‘a yakın kamu kurumunu çağıran bakanlığın yönetmelikte yer almasına rağmen meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri komisyon toplantısına çağırmamışlardır. "Bu durum farklı sese tahammül edemeyen iktidarının kendi ileri demokrasisini göstermektedir" Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi hakkında yayımlanan 2012/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi‘nin halkın görüşü ne olursa olsun projenin hayata geçirileceğinin açık göstergesi olduğunu belirterek, genelgedeki "Projenin gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlanabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarımızca her türlü iş ve işlemler ivedilikle sonuçlandırılacaktır" ifadesi önemlidir.

Daha Kaç Nükleer Santral Kazası Olmalı ki, Nükleer Santrallerden Vazgeçilsin,

Çernobil‘in yıldönümünde; kaza sonrası 3 milyon çocuğun, reaktörün üstünün kapatılmasında çalışan 600 bin insanın tedavi görmesi gerektiği, kaza sonrası tiroid kanserine rastlanma olasılığının on kat arttığı, 2,5 milyon hektarı aşkın zengin tarım toprağının kullanılamaz hale geldiği, çöken bağışıklık sistemleri nedeniyle zamanla ölen on binlerce insanı unutmadan, yarın benzer felaketler olmasın diye hatırlamak insan olmanın gerekliliğidir.

NKP çalışmaları devam ediyor,

16 Haziran Cumartesi günü saat 9.30‘da Mersin de başlayacak NKP Kongresi programı kapsamında açılış konuşmasının ardından Divan oluşturularak çalışmalar başlayacak. Sonuç Bildirgesi Komisyonu‘nun oluşumunun ardından davetli konuşmacılara söz verilecek. Örgütler ve yerel NKP‘ler sunumlar yapacaklar. Program kapsamında "Nükleer Karşıtı Mücadelede Nasıl Bir Örgütlülük" konusunun ele alınacağı forum yapılması planlanırken, sonuç bildirgesinin okunması ve düzenlenecek konser etkinliği ile kongre çalışmaları tamamlanacak.

Yalanlara Kanmayacağız,

İnsanlık bu son yüzyılda sağladığı gelişmeler ile umudun hep var olduğunu bizlere göstermiştir. Çare tükenmemiştir. Bugün coğrafyamızda yaşanan savaşların, halkları birbirine düşman edenlerin eşgali bellidir. Kendi zenginliğini arttırmak için enerjiye ihtiyaç duyan uluslararası sermaye ve işbirlikçileri giydiği deli gömleğini halkların ve emekçilerin üzerine geçirmiş, enerji için insanlığı boğazlamaktadır. Ne için üretildiği belli olmayan malları, reklamlarıyla anlaşmalar yaptığı hükümet, bürokratlarıyla yoksul halklara satmakta, temel ihtiyaçları ise alınır satılır hale getirmektedir. Nükleer santraller ülkemiz için zorunluluk değildir, yıllarca vatandaşımızın sırtından şirketlere para aktarmak için kurulacak olan her anlamda kirli ilişkilerin aracıdır. Bu ülkenin nükleer santrallere ihtiyacı yoktur.

İhtiyacımız, tüketimi değil tasarrufu özendiren, gelir ve kar paylaşımını değil, maliyet bazlı ve gerçek ihtiyaçları karşılamayı amaç edinen, kamu eliyle üretilen ve işletilen bir sistemdir.

Dün dedik, bugün yine diyoruz.

Vazgeçin!

26 yıl önce gerçekleşen bir kaza, daha geçen yıl bir daha olmaz denilen ama Çernobil ile aynı büyüklükte gerçekleşen Fukuşima ve yarın kim bilir hangi ülke, hangi kıyı, hangi meyve, hangi bulut radyasyona bulanacak,

Vazgeçin,

Uydurma anlaşmalarınızın, göstermelik ÇED toplantılarınızın, paralarınızın, bankalarınızın tek getireceği 300 yıl girilemeyecek topraklardır. Sakat doğan çocuklardır.

Vazgeçin,

Bu halk ne ülkemizde ne dünyada nükleer santral istemiyor, insanlık sizlerin olmadığı bir dünyada kendi kullanacağı enerjiyi kendi ihtiyaçları için fazlasıyla üretecektir, buna tek engel sizlersiniz.

BURSA NÜKLEER KARŞITI PLATFORMU

http://www.facebook.com/groups/dogader.duyuru/doc/10150985377964564/