We have 15 guests online
Banner
Bursa Çimento'da Yanan Tehlikeli Atıklar Gaz Haline Havaya Yayıldı

22 Nisan 2014

Basına ve Kamuoyuna;

20 Nisan 2014 Pazar günü sabah saatinde Bursa Çimento Fabrikası'nda tehlikeli atık depo alanında çıkan yangın nedeniyle yapılan açıklamalarda, yangının saat 09:30'da denetim altına alındığı söylenmekte olsa da saat 13:00'te söndürülebilmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada konunun üstünün örtülmek istendiği anlaşılmaktadır.

Oysaki olay bu kadar basite alınacak ölçüde değildir. Bir ay içinde Bursa Çimento Fabrikası'nda yaşanan bu ikinci olayda, altı saat boyunca yanan tehlikeli atıklardan çıkan zehirli gazlar, Kestel ilçesi ve Bursa'nın havasını önemli ölçüde kirletmiştir. Bu durum, fabrikanın hemen yanındaki mahallelerde yaşayan halkın ne kadar büyük tehlike altında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Atıklar yanarken ortaya çıkan Dioksin, Furan ve ağır metal gazları canlı bedenlerde çok yüksek toksin etki yaratarak kanser ve hormon bozuklukları başta olmak üzere

Read more...
 
DOĞADER Olağan Genel Kurulu 12 Nisan 2014 Günü Yapıldı

DOĞADER
DOĞAYI ÇEVREYİ KORUMA VE DOĞA SPORLARI DERNEĞİ

Olağan Genel Kurul, 05.04.2014 günü dernek merkezindeki ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı için 2. toplantı 12.04.2014 Cumartesi günü saat 16.00 da aynı adreste daha önce duyurulan gündeme uygun olarak yapılmıştır.

Yeni Kurullarımız, aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Yönetim Kurulu (Asıl)

Murat Demir
Caner Gökbayrak

Mehmet Selçuk
Eylem Küçükaltun

Nazik Esentimur
Abdullah Güçlümen

Sedat Güler

Yönetim Kurulu (Yedek)

Handan Kızılaltun
Metin Bahçe
Esat Olgunsoy
Ahmet Selçuk,
Mehmet Özden
Yusuf Gürsucu
Nihal Baytar

Denetim Kurulu (Asıl)

Hasan Çetin Özbayram
Nurşen Demir
Şakir Özer

Denetim Kurulu (Yedek)

Seyit Ali Geçici
İsmail Özdemir
Mehmet Güner

 

 
DOĞADER 4. Genel Kurul İlanıdır

DOĞADER
DOĞAYI ÇEVREYİ KORUMA VE DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
4. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI

DOĞADER Olağan Genel Kurulu, 05.04.2014 Cumartesi günü saat 16.00 da dernek merkezinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantı 12.04.2014 Cumartesi günü saat 16.00 da aynı adreste toplantı yeter sayısına bakılmaksızın Genel Kurul yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur…

DOĞADER
4. OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNDEM

1- Açılış ve Divan Heyetinin seçimi
2- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3- Yönetim kurulu gelir gider raporunun okunması
4- Yönetim kurulu raporlarının ayrı ayrı aklanması
5- Denetim kurulu raporunun aklanması
6- Dernek bütçesi ve dernek aidatlarının görüşülmesi
7- Teklif ve öneriler
8- Yeni Yönetim Kurulu'nun seçimi

9- Yeni Denetim Kurulu'nun seçimi
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış


DOĞADER Dernek Merkezi Adresi
Selçukhatun Mah. Atatürk Cad. Ali Haydar Apt. No:23 Kat:3/11 (Heykel) Osmangazi / BURSA

 
Basın Açıklaması: DOĞADER Adı Marka Değildir! Şirketlerden Bağış, Destek Almaz!

Basına ve Kamuoyuna;

hilekarDerneğimizin (Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) kullandığı resmi DOĞADER kısaltması, derneğimizle ilgisi olmayan bazı kişi ya da şirketlerin, ticari çıkarları için kullandığı bilgisi derneğimize ulaşmıştır.

Geçmişten bu güne doğadan yana çalışmalarımızla toplumun gönlünde saygınlık kazandırdığımız DOĞADER adı şimdi, ticari amaçla kullanılmak, kapitalist ve kâr amaçlı çıkarlar uğruna kirletilmek istenmektedir.

“Bursa DOĞADER Doğa Dergisi” adlı yeni kurulan bir şirket, Bursa’da çeşitli şirket ve kurumlara “Fidan Bedeli” adı altında fatura keserek para toplamaktadır. Bu dergi adına gelen kişilere para veren şirketler, derneğimiz DOĞADER olduğunu düşünerek, katkı sağlamak amacıyla para verdiklerini belirtmişlerdir. Kendine ticari çıkar, kâr sağlamaktan başka amacı olmayan ve derneğimizin hedefi ve çalışmalarıyla taban tabana zıt “Bursa DOĞADER Doğa Dergisi” adlı şirketin, derneğimiz DOĞADER ile hiçbir ilgisi bulunmaktadır.

Read more...
 
Mudanya'daki Myrleia Antik Kenti Üzerine Kipa AVM Kurdu

mudanya_myrleia_antik_kenti_uzerinde_kipa_avm_k

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Myrleia Antik Kentinin kalıntılarının üzerinde şimdi Kipa AVM inşaatı yükseliyor. Bileşenleri arasında DOĞADER'in de yer aldığı Myrleia Antik Kent Platformu'nun yaptığı etkinliklerle yarattığı toplumsal duyarlılığın yanı sıra  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz (21.05.2013) ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel (13.12.2012) konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

Aşağıda, toplum için çalışması gereken devlet kurumlarının, siyasi iktidarın boyundurluğu altında kendi görevlerine ihanete varan uygulamaların yer aldığı geniş bir özet bulacaksınız. Myrleia Antik Kenti özelinde verilen bu açıklamalar günümüzde çevre sorunu yaratan pek çok projede benzer örnekleri bulunmaktadır.

Read more...
 
Dünya Çevre Günü Mitingi - 5 Haziran 2013 Çarşamba 19:00 Setbaşı BURSA

Türkiye, Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve yurt çapına yayılan eylemlerle sarsılıyor. Bu eylemler, AKP'nin iş başında olduğu son on yılllık dönemde, yaşam alanlarına karşı giriştiği acımasız katliama karşı oluşan tepkinin dışa vurumu olarak ortaya çıktı.

Taksim'de söz konusu olan bir parktaki ağaçlar değil, rantın ve vahşi kapitalizmin tüm Anadolu ve Trakya'da ormanı, dereyi, suyu kısaca doğayı ve insanı metalaştırmak için giriştiği insafsız saldırının bir sonucudur.

Taksim'i küçümseyenlere, "üçbeş ağaç için gürültü yapıyorlar" diyenlere karşı en net yanıtı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde vereceğiz. Doğayı yağmalamak için fırsat kollayan sermaye ve bu yağmacılara yasal zemini hazırlayan AKP iktidarına karşı Bursa'da yaşam alanlarını korumak için mücadele içinde olan köylülerlerle birlikte 5 Haziran Çevre Gününde bir protesto yürüyüşü düzenledik.

Doğadan, çevreden ve yaşamın sürekliliğinden yana herkesi köylülerimizle birlikte yürüyüşümüze katılmaya davet ediyoruz.

DOĞADER

dunya_cevre_gunu_yuruyusu_20130605

 
Orman İşletmesi, Gündoğu Köyünde 800 ağaç kesti!

gundogdu_orman_katliam_20130611Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi köylerinden Gündoğdu Köyünde 800 ağaç, Orman İşletmesi tarafından kesildi. Daha önce bildirimde bulunmadan yapılan bu kesim sonucu büyük bir alan çıplak kaldı. Ağaçların kesilemesi Gündoğdu Köylülerini isyan ettirdi. Orman Bölge Müdürlüğü, kesilen ağaçların yerine daha hızlı büyüyen ağaçlar dikileceğini söyledi.

Orman ve Su Bakanlığı Bakanlığı ve onun sorumluluğu altında bulunan Orman Bölge Müdürlükleri, geçmişten bu yana ormanı ticari bir işletme olarak gördü. Oysa ormanda yalnızca ağaçlar bulunmaz. Oradan çekip çıkartılan, katledilen yalnızca ağaçlar değildir. Orman, ağaçların varlığıyla hayat bulan hayvan, kuş, böcek, ve mikro organizmaları kapsayan bir yaşam bütünlüğüdür. Ormandaki ağaçlar bu canlıların evidir, yuvasıdır. Bu canlıların yaşamını sürdürebilecekleri tek yer ormandır. Ormandan başka hiç bir yerde yaşayamazlar.

Yerine başka ağaçlar dikilecek olsa bile ormanın yok edilmesi burada yaşayan tüm canlıların da yok edilmesi anlamına gelmektedir. Doğada yaşayan her canlı beslenmek için yeterli büyüklükte beslenme alanına sahip olmalıdır. Bu alan içinde aynı türden bir ikinci canlıya yer yoktur. Ormanda yaşam alanı yokedilen canlılar başka bir yere gidemezler. Besin kıtlığından ya da aralarındaki kendi türü arasındaki çekişme nedeniyle ölürler. Öldüklerini kimse fark etmez.

Kesilen ağaçların yerine hızlı gelişen ağaçlar dikileceği söylenmektedir. Ekoloji uzmanları doğal alanlara başka türlerin getirilesinin önceden tahmin edilemeyen sorunlara neden olacağını bildirmektedir. Sözgelimi, dikileceği söylenen ağaç üzerinde çok daha hızlı gelişen bir böcek, diğer orman alanlarında hızlı bir tahribata neden olabilecektir. 

Gündoğdu Köyündeki orman katliamı, ormandan sorumlu bakanlık ve müdürlüklerin ormanı ticarari bir meta olarak görmesinin sonucudur. Bu anlayış, Orman İşletme Müdürlükleri'nin adına çok net biçimde yansımıştır. Özellikle son on yıl içinde ormanı bir işletme gibi gören anlayış, ağacı ve ağaçla birlikte yaşayan binlerce canlıyı yok edecek her türlü projeye onay veren kurum durumuna getirilmiştir. Öyleki bazı yerlerde bir orman alanının tümüne varan büyüklükte alanlar, binlerce hektarlık orman arazileri, maden şirketlerine verilmiştir. Maden şirketlerine 25 hektara (250 bin m2) kadar madencilik projelerini ÇED Çevre Etki Değerlendirme raporu alma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. 25 bin m2 ormanlık alanı talan eden bir maden şirketi, bu alanda işi bittiğinde hemen yanına 25 bin m2 daha işletme ruhsatı alıp çalışma yapabilmektedir. Orman, sürekli ve sistematik biçimde yok edilerek sermaye birikim sürecine kurban edilmektedir.

Orman ve Su Bakanlığı, ormanı pazarlayan kurum durumuna getirilmiştir. Bu anlayışı DOĞADER olarak kınıyoruz. Bu konunun üzerine giderek, gerekli araştırmamızı yapacağız. Ormandan sorumlu kurumların asıl görevi ormanı korumaktır. Bunun ötesinede yapılan her uygulamanın olumsuz sonuçlarından etkilenen yine bizler olacağız.

DOĞADER

Bursa'da akıl almaz doğa katliamı

Taksim Gezi Parkı’nda binlerce kişi kesilen ağaçlar için sokaklara dökülürken Bursa’da tam anlamıyla doğa katliamı yaşandı.

http://bursahakimiyet.com.tr/haber/bursa/bursada-akil-almaz-doga-katliami-24660.html


 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 61